Verspreiding stickers 'Dier in Nood'

23 april 2018

In december vroeg ik een stand van zaken m.b.t. mijn eerder voorstel over de invoering van een sticker ‘Dier in Nood’ in Gent. Een sticker waarop bewoners kunnen aanduiden hoeveel dieren er mogelijks aanwezig zijn in hun woning zodat de brandweer bij gevaar ook de huisdieren in veiligheid kunnen brengen.

Het voorstel zou voorgelegd aan het Zonecollege in januari en in het voorjaar van 2018 zou de sticker ter beschikking zijn. Ik verneem dat dit binnenkort ook het geval zou zijn.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Kunt u bevestigen dat de sticker binnenkort beschikbaar zal zijn?
  • Zo ja, op welke manier zullen de stickers verspreid worden en wat is de kostprijs?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals u weet, heeft Brandweerzone Centrum zich, op vraag van de Gentse gemeenteraad, aangesloten bij de campagne van de Brandweerzone Westhoek met betrekking tot de introductie van de sticker ‘Dier in Nood’.

Het zonecollege besliste eind maart om de eerste 1.000 stickers kosteloos te verdelen over 18 gemeenten om het initiatief op te starten. Daarvan worden 395 exemplaren via de Stad Gent verdeeld. Ter info: de 1.000 stickers van de eerste bestelling kostten 3.327,50 euro (inclusief BTW), of 3,3€ per sticker.

Deze 395 stickers zijn vanaf 18 mei gratis af te halen in de stadwinkel, zolang de voorraad strekt. We zullen de Gentenaars hierover informeren via het stadsmagazine dat vanaf 18 mei beschikbaar is (21 mei in de bussen).

Brandweerzone Centrum werkt intussen ook een overheidsopdracht uit. Zij hadden ons gevraagd om een raming door te geven van het aantal stickers dat de Stad Gent op jaarbasis zal afnemen bij de leverancier.

Wij zullen eerst het proefproject evalueren en op basis daarvan beslissen of wij al dan niet bijkomende stickers bestellen en hoeveel op jaarbasis.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info