Realisatie Lange Afstandsfietspad Evergem

7 mei 2018

De Evergemse schepen van Mobiliteit kondigde vorige maand de langverwachte realisatie van een fietssnelweg aan van het station van Evergem tot de R4. De plannen zitten nog in een startfase. Op termijn zou de fietssnelweg, via het kruispunt met de Zeeschipstraat, aansluiting moeten geven tot het station van Wondelgem. Het project R4 West van AWV zal hiervoor uiteraard een belangrijke schakel zijn. Vorige maand zou hierover al een overleg zijn gepland met de gemeente Evergem.

Het fietspad langs de spoorlijn zou niet alleen de bereikbaarheid van het station van Wondelgem ten goede komen, het verder doortrekken tot het Westeringsspoor zou ook een veilig alternatief zijn voor de Morekstraat en een oplossing bieden voor heel wat knelpunten in Wondelgem.

  • Vond inmiddels het geplande overleg met de gemeente Evergem plaats? Zo ja, wat was het resultaat hiervan?
  • Wat is de rol van de verschillende partners in de realisatie van de fietssnelweg?
  • Neemt Stad Gent, in afwachting, al initiatieven om in een latere fase de aansluiting met het Westeringsspoor te realiseren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er vond nog geen specifiek overleg plaats over de realisatie van de fietssnelweg tussen Evergem en Gent. Dit overleg is ingepland later dit voorjaar. Het is wel zo dat er al overleg is geweest binnen een IGBC over het project R4West. Binnen dit project is ook de realisatie van een deel van de fietssnelweg tussen Evergem en Gent opgenomen, namelijk de passage over de R4.

AWV fungeert als projectleider voor de realisatie van de fietssnelweg over de R4. Een projectleider voor de realisatie van de fietssnelweg over de ringvaart moet nog aangeduid worden.

Voorlopig neemt de Provincie Oost-Vlaanderen de rol op van initiatiefnemer om alle partners (Vlaamse Waterweg, Infrabel, gemeente Evergem, Stad Gent, AWV…) rond de tafel te brengen.

De Stad Gent heeft inderdaad al initiatieven genomen om de fietssnelweg tussen Evergem en Gent te realiseren. SOGent neemt de rol van projectleider op om het fietspad te realiseren doorheen de Wondelgemse meersen tussen de Buitensingel en de Driemasterstraat. Dit project is momenteel in uitvoering en zal in de toekomst een veilig en comfortabel alternatief vormen voor de Morekstraat.

Na realisatie zal dit fietspad ook de rol van fietssnelweg kunnen opnemen.

Verder zijn Infrabel en de Stad Gent in gesprek over de realisatie van een ongelijk grondse oversteek van het spoor ter hoogte van de overweg Maisstraat.

Voor de tussenliggende trajecten moeten nog projecten opgestart worden. Zowel de Stad Gent als de Provincie Oost-Vlaanderen kan hiervoor initiatief nemen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info