Ondertiteling Doventribune KAA Gent

8 juni 2018

Op de speciale doventribune in het stadion van KAA Gent kunnen ook dove supporters enthousiast de match volgen. Om ten volle te kunnen genieten van de match vragen deze mensen of er, naast bvb. aan de aankondiging van doelpunten, rode en gele kaarten, ook geen ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen kan komen bij de voorbeschouwing, de voorstelling van de ploegen, tijdens de rust of de aankondiging van de volgende wedstrijden na het affluiten...

Op die manier zoude totaalbeleving voor doven en slechthorende in het stadion nog beter kunnen worden.

Bent u dan ook bereid dit, al dan niet via de community-werking, te bespreken met de club?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik dank u voor uw vraag naar de mogelijkheid van ondertiteling van de commentaar van de stadionomroeper op de LED-schermen.

Supporters met een handicap moeten op een gelijke wijze toegang hebben tot alle faciliteiten in de Ghelamco Arena als elke andere supporter. Dat was het uitgangspunt van alle betrokken partijen bij de realisatie van het voetbalstadion. Er werd gewerkt op basis van ‘Access for All’, een handboek van de Europese voetbalorganisatie UEFA en het Centre for Access to Football in Europe (CAFE) met aanbevelingen voor een integraal toegankelijk voetbalstadion. Ook werd de dialoog aangegaan met supporters met een beperking en met de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap.

De KAA Gent Foundation speelt in dit verhaal een grote rol: de KAA Gent Foundation verzorgt de communicatie met de KAA Gentsupporters met een beperking en adviseert KAA Gent inzake de toegankelijkheid van de Ghelamco Arena voor supporters met een beperking. KAA Gent wordt ook op vlak van toegankelijkheid en omgang met haar supporters met een beperking internationaal als een voorbeeld beschouwd. Niet enkel omwille van de vele faciliteiten, ook omwille van de inzet van vrijwilligers die elke wedstrijd opnieuw de begeleiding van supporters met een beperking op zich nemen.

In uw vraagstelling geeft u reeds aan welke inspanningen KAA Gent vandaag al doet voor haar supporters met een auditieve beperking. Het live-ondertitelen van de boodschappen van de stadionomroeper gebeurt momenteel niet en is ook niet gepland.

De inspanningen die KAA Gent vandaag al levert zijn in het Europese voetbal ongezien. Er zijn persoonlijke inductielussen voor slechthorenden en alle sportieve mededelingen (klok, ploegvoorstelling, doelpunten, rode en gele kaarten, vervangingen,…) worden visueel weergegeven op de grote scoreborden. Dat geldt ook voor alle noodboodschappen. Daarnaast worden ook alle reportages en sensibiliserende boodschappen die op de diverse schermen in het stadion worden getoond steevast ondertiteld.

Tenslotte wordt van elke wedstrijd gedetailleerd live verslag gedaan via Twitter @KAAGent. Sporza (VRT) brengt dan weer van elke wedstrijd live verslag via Facebook. In het stadion is er een voor iedereen gratis toegankelijk WIFI-netwerk. Het is voor bezitters van een smartphone op deze wijze mogelijk om over elk facet van de wedstrijd live geschreven verslag te krijgen via diverse sociale mediakanalen.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info