Aantal inbraken per deelgemeente

27 juli 2018

In het politiebulletin wordt de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Volgens de recentste cijfers vertoont het globaal aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft vooralsnog onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken.

Hoe is het globaal aantal inbraken (woninginbraak, inbraak in bedrijfsgebouw of handelszaak en inbraak in openbare gebouwen) in de eerste zes maanden van dit jaar verspreidt over de verschillende wijken en deelgemeenten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Om aan de vraag te voldoen verwijzen wij graag naar de tabellen in bijlage voor de periode van 01/01/2018 tem 30/06/2018: 

Bijlage 1: Overzicht van de feiten woninginbraak per locatie / deelgemeente

Bijlage 2: Overzicht van de feiten inbraak in bedrijf of handelszaak per locatie / deelgemeente

Bijlage 3: Overzicht van de feiten inbraak in openbare of overheidsinstelling per locatie / deelgemeente

Daniël Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info