Afstellen verkeerslichten aan de Wondelgembrug

26 november 2018

Het verkeer komende van de Frans Van Ryhovelaan richting de Wondelgembrug is bij momenten zeer problematisch en zorgt voor ellenlange files. Vele weggebruikers klagen hierbij over de te korte tijd dat het groen licht is voor hen, en slechts enkele wagens kunnen doorrijden vooraleer het opnieuw groen wordt.

Is het mogelijk om de verkeerslichten anders af te stemmen, door bijvoorbeeld het verkeer komende van de Nieuwevaart iets in te korten, opdat de verkeerslichten komende van de Frans Van Ryhovelaan iets langer op groen zouden komen te staan?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De lichten op de stadsring werden de laatste jaren reeds van nabij gemonitord en waar nodig aangepast.

De verkeerslichten aan het kruispunt Nieuwevaart – Frans Van Rijhovelaan is zeer complex. Dit kruispunt moet rekening houden met het kruispunt aan de overkant van het water, nl de Gasmeterlaan – Wondelgemstraat. De smalle brug die geen opstelstroken mogelijk maakt en smalle toeleidende straten (Wondelgemstraat, Rijhovestraat) zorgen ervoor dat er beperkte buffercapaciteit is, dat de mogelijkheden beperkt zijn en de effecten van aanpassingen snel een grotere invloed hebben.

Ook dit bewuste kruispunt kreeg al een aantal aangepaste lichtenregelingen, opgemaakt door een specialiseerd bureau. We blijven dit punt verder monitoren en onderzoeken.

Er zal nog een onderzoek met camera-observatie gebeuren van de manier waarop dit kruispunt functioneert. Daarna zal met de wegbeheerder AWV worden besproken of er optimalisaties mogelijk zijn. Het is niet zeker dat de toestand zomaar te verbeteren is, het gaat immers over een zeer complex kruispunt. Langere groentijden voor een bepaalde richting betekenen meestal langere roodtijden en dus wachttijden voor een andere richting.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info