File n.a.v. aanpassing verkeerslichten op kruispunten R4 in Wondelgem / Evergem

20 november 2018

Sinds kort werd er een aanpassing uitgevoerd aan de afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt Evergemsesteenweg/Zeeschipstraat, ter hoogte van de Brico. Deze aanpassing leidt echter tot lange files op de R4 zelf. Vandaar mijn volgende concrete vragen:

  1. Wie staat in voor het afstellen van de verkeerslichten op deze locatie?
  2. Op welke basis werd de aanpassing doorgevoerd en wat was de aanleiding hiervoor?
  3. Leverde de aanpassing desgevallend het beoogde resultaat op?
  4. Wordt de aanpassing gemonitord en zal deze bijgestuurd worden? Zo ja, wat is de timing hiervoor?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Deze kruispunten op de R4 vallen onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen & Verkeer. De aanpassing van beide kruispunten (Evergemsesteenweg – Zeeschipstraat en Evergemsesteenweg – Schouwingstraat) werd uitgevoerd naar aanleiding van een doorstromingsstudie van tramlijn 1. De aanpassing van beide kruispunten werd op het Provinciale Commissie Verkeersveiligheid besproken. Het fileleed van de afgelopen periode is deels te wijten aan de uitvoering van de werkzaamheden aan dit kruispunt.

Volgens AWV werd de beoogde doelstelling (nl. een betere doorstroming van de tram) bereikt. De lichtenregeling werd ondertussen nog geoptimaliseerd.

AWV volgt de situatie verder op en zal, indien nodig, bijsturen waar nodig. Uiteindelijk zou de situatie bijna identiek moeten zijn als vroeger, maar dan wel veiliger én beter voor de tram.

Ook het regionaal verkeerscentrum Gent volgt de werking van de nieuwe regeling verder op en zal deze bespreken op het volgende overlegmoment met AWV.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info