Verkeerssituatie hoek Nieuwevaart - Frans van Ryhovelaan

15 maart 2019

Autobestuurders die op de Nieuwevaart rijden en rechts willen afslaan naar de Frans van Ryhovelaan hebben geen of een zeer beperkt zicht op het achterom komend fiets- en bromfietsverkeer op de Nieuwevaart. Enerzijds omwille van het fietspad dat niet vlak naast de rijweg ligt, en anderzijds door de tussenliggende parkeerstrook.

Daarenboven mogen fietsers het fietspad gebruiken in de twee rijrichtingen, wat de situatie behoorlijk onoverzichtelijk maakt. Bij duisternis is er bovendien onvoldoende verlichting op het fietspad op en naar het kruispunt.

Mogelijke oplossingen zouden er in kunnen bestaan dat er  betere verlichting op het fietspad in de buurt van het kruispunt wordt voorzien of dat er een aparte oversteeksequentie komt waarbij enkel fietspadgebruikers het kruispunt mogen overrijden, terwijl het andere verkeer dient te wachten.


Vraag:

Bent u op de hoogte van deze gevaarlijke situatie? Bent u bereid om uw diensten te laten onderzoeken hoe de risico’s op aanrijdingen kunnen beperkt worden op deze locatie?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Langsheen de Nieuwevaart ligt het fietspad inderdaad achter de parkeerstrook. Dit is de veiligste oplossing voor de fietsers. Ze rijden gescheiden van het gemotoriseerd verkeer en wagens zouden anders steeds over het fietspad moeten rijden om hun parkeerplaats te bereiken of te verlaten. Echter, de laatste meters voor het kruispunt van de Nieuwevaart met de Van Rijhovelaan stopt de parkeerstrook zodat het fietspad vrij te zien is. Hierdoor krijgen wagens een goede zicht en een goede conflictpresentatie. Men heeft tot in de bocht een vrij zicht op het fietspad, en door de grondmarkering (witte pijlen in beide richtingen) is het zeer duidelijk dat fietsers hier van de beide kanten kunnen komen.

Dit kruispunt is correct verlicht en volledig conform met de normering. De opstelling van de palen en armaturen is dermate dat we hier een normale en egale lichtspreiding hebben. Bijkomende verlichting is volgens ons niet aangewezen. Een aparte fase in de verkeerslichten voorzien voor de fietsers lijkt ons op dit moment evenmin nuttig. Dit is vertragend in de totaliteit van de lichtenregeling en zou een negatief effect hebben op de doorstroming van de bus.

Wij zijn van mening dat de conflictpresentatie en de zichtbaarheid zeker voldoende zijn en dat bijkomend onderzoek hier dan ook niet aan de orde is.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info