Chiplezer IVAGO

18 april 2019

In onze stad is IVAGO verantwoordelijk voor het ophalen van dode gezelschapsdieren. Het gebeurt heel vaak dat eigenaars van weggelopen katten nooit teweten komen of het dier gestorven is. Nochtans moeten sinds 1 november 2017 alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn.

Bij het ophalen van de kadavers kan dus redelijk eenvoudig door IVAGO worden nagegaan aan wie het dier toebehoort. Op vandaag beschikt IVAGO helaas niet over een chiplezer die dergelijke identificatie mogelijk maakt.

Verder zou in een systeem voorzien kunnen worden waarbij de eigenaars consequent op de hoogte worden gebracht als hun dier dood werd aangetroffen en opgehaald door de diensten van IVAGO. Eventueel kan worden gekeken naar een databank, of kunnen de eigenaars persoonlijk verwittigd worden.

Vraag:
Is er een mogelijkheid om de diensten van IVAGO op korte termijn te voorzien van een chiplezer?
Heeft de schepen concrete plannen om over dergelijk informatiesysteem met IVAGO samen te zitten?

Stephnanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Binnen Stad Gent hebben we een zogenaamde procedure ‘krengenbeleid’, die  sedert 01/01/2019 wordt getrokken door de Groendienst. De ophaling van krengen is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van Ivago.  Hierachter zit een volledig cascadesysteem in functie van dringendheid, plaats van ophaling en tijdstip van oproep. Naast Ivago, vervullen hier ook het Dierenasiel Gent en de brandweer (bij veiligheds- of hygiëneproblemen) een rol. Deze laatste hebben 24u op 24u toegang tot de zogenaamde krengencontainer van Ivago in de Proeftuinstraat.

Begin april is de procedure ‘Krengenbeleid’ in overleg met alle betrokken actoren (IVAGO, Brandweer, Politie, Gentinfo en het Dierenasiel van Gent) geactualiseerd. Deze aangepaste procedure houdt in dat, indien Ivago tijdens hun reguliere opveegrondes een dode kat/kleine hond aantreffen, deze door hen meegenomen wordt in een aparte veegvuilzak naar de Proeftuinstraat. De krengen worden daar vervolgens apart gehouden in een koelcel.

Ivago verwittigt hierbij zo snel mogelijk het Dierenasiel Gent (09 222 53 03). Het dierenasiel Gent wordt dan gevraagd na te gaan of de kat of hond gechipt en/of geregistreerd is. Indien het dier gechipt en geregistreerd is, wordt de eigenaar gecontacteerd. Indien dit niet het geval is, wordt er een foto genomen en wordt het kreng 6 maanden bijgehouden

Het lijkt ons dus niet opportuun om extra chiplezers te voorzien voor Ivago. Eigenaars van een vermiste kat of hond die niet gechipt/geregistreerd is, kunnen steeds naar het Dierenasiel bellen om te vragen of ze een melding van (hun) dode kat of hond binnengekregen hebben en eventueel langsgaan om een foto te bekijken.

Eigenaars van een vermiste kat of hond, die wel gechipt en geregistreerd is, worden door het Dierenasiel Gent zelf verwittigd.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info