Wondelgemstationplein

17 juni 2019

Momenteel is het in de omgeving rond het Wondelgemstationplein niet zo goed gesteld met de verkeersveiligheid. Er gebeuren geregeld ongevallen, bovendien vaak met vluchtmisdrijf. Auto’s komende van de Kapiteinstraat nemen onder veel te hoge snelheid de bocht om af te draaien.

Buurtbewoners melden dat Wondelgemstationplein zeer vaak gebruikt wordt als sluipweg via Varenstraat naar de Morekstraat, zo vermijdt men de lichten en denkt men tijd te winnen. Dit is hinderlijk.

Buurtbewoners klagen ook de parkeerdruk aan op het Wondelgemstationplein. Vele auto’s, camionettes, … blijven daar dagenlang staan, dit sedert het betalend parkeren is in de Vierweegsestraat.

De buurt is vragende partij om Wondelgemstationplein op te waarderen en is daar zelf al beetje bij beetje mee bezig, zoals het onderhouden en plaatsen van planten…


Vraag:

Is deze situatie u bekend? Ziet u oplossingen voor het gebruik van het Wondelgemstationplein als sluipweg? Kan er iets gedaan worden aan de parkeerdruk?

Patricia De Beule
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Kapiteinstraat, Vierweegse en Wondelgemstationstraat hebben een snelheidsbeperking tot 50 km/u. Daarnaast dient men zijn snelheid aan te passen aan de omstandigheden. Er wordt bekeken welke configuratie Wondelgemstationsplein in de toekomst zal krijgen. Er zal steeds voldoende ruimte moeten blijven opdat de bus zijn afslagmanoeuvre kan blijven uitvoeren. Het is ook een beschermd stadsgezicht waardoor niet elke configuratie mogelijk is.

Wat betreft de parkeerdruk; op de Vierweegsestraat werd een blauwe zone ingericht. Dit is een maatregel in functie van de handelaars, aangezien er door de tijdsduurbeperking meer roulement in de bezetting van de parkeerplaatsen gebracht wordt. Hierdoor verschuiven de langparkeerders inderdaad naar andere straten. Dit valt niet te vermijden.

De sluiproute van de Kapiteinstraat via de Varenstraat naar de Morekstraat moet bekeken worden binnen het geheel van de circulatie rond Wondelgemstationsplein. Dit zal verder bekeken kunnen worden binnen het toekomstige verkeersplan voor Wondelgem.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info