Sluikstort Frans Van Ryhovelaan

13 augustus 2019

Na de recente wijkfeesten in de Bloemekenswijk, meer bepaald in de Frans Van Ryhovelaan, zijn er tal van locaties gespot waar veel sluikstort terug te vinden was.

Naast alerte, maar vooral bezorgde buurtbewoners die ons deze situatie hebben doorgegeven, hebben we dit ook begin deze week in de pers mogen vernemen. Het is geweten dat na een rommelmarkt of avondmarkt, niet alleen in deze wijk maar ook in andere wijken in het Gentse, sluikstort helaas een terugkerend probleem is.

In de strijd tegen sluikstort zijn er in het verleden reeds maatregelen genomen, en dit zeker na een soortgelijk incident enkele jaren geleden in de Bevrijdingslaan. Na een onderzoek door de diensten kregen de gevatte daders van het sluikstorten de rekening van de kosten terecht gepresenteerd.


Vraag:

  • Heeft de schepen signalen ontvangen over hoe dit sluikstort in de Bloemekenswijk is ontstaan?
  • Zijn de rommelmarkt en de avondmarkt rechtstreekse aanleidingen voor dit sluikstort en ongewenst sociaal gedrag in deze volkswijk?
  • Zijn er tijdens andere moment door het jaar heen gevallen van sluikstorten gekend in deze wijk? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen, of zullen genomen worden?
  • Kunnen nieuwe afspraken met de organisatoren van deze jaarlijkse wijkmarkten een mogelijke oplossing bieden tegen het sluikstorten?
  • Zouden de deelnemende handelaars aan deze markten via de organisatoren, maar ook via de stadsdiensten, geïnformeerd kunnen worden over dit issue?
  • Sterker nog, kunnen dwingende maatregelen genomen worden jegens de handelaars, maar ook jegens de organisatoren van deze markten?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het lijkt er op dat de rommelmarkt in de Frans Van Ryhovelaan een rechtstreekse aanleiding was voor enerzijds het achterlaten van rommel/ resterende spullen nadat de rommelmarkt gedaan was alsook voor anderen om dit te misbruiken als zijnde gratis grof huisvuilophaling.

Zijn de rommelmarkt en de avondmarkt rechtstreekse aanleidingen voor dit sluikstort en ongewenst sociaal gedrag in deze volkswijk?

We vermoeden van wel. Deze wijk is echter ook sluikstortgevoelig. Dit wordt bevestigd door het aantal sluikstortmeldingen die binnenkomen over de Frans Van Ryhovelaan. Zowel de Frans Van Ryhovelaan als de Francisco Ferrerlaan zijn de meest sluikstortgevoelige straten in deze wijk.

Zijn er tijdens andere moment door het jaar heen gevallen van sluikstorten gekend in deze wijk? Zo ja, welke maatregelen zijn er genomen, of zullen genomen worden?

Ja. Elke twee maanden vindt er een overleg plaats tussen de Politie, Gemeenschapswachten, IVAGO, cel netheid en mijn kabinet. Hierbij worden de verschillende hotspots besproken en nagegaan welke repressieve maatregelen (bv. camera, doorzoekacties…) er kunnen genomen worden. Zowel de Politie als Gemeenschapswachten gaan telkens twee (halve) dagen mee met IVAGO op stap om sluikstorten te doorzoeken en op zoek te gaan naar identificatiegegevens. De Gemeenschapswachten gaan elke twee weken langs in de Bloemekenswijk om sluikstorten te doorzoeken. Zo werden vorig jaar 26 bestuurlijke verslagen opgemaakt voor sluikstorten in de Frans Van Ryhovelaan. Ook na de rommelmarkt hebben de Gemeenschapswachten doorzoekacties verricht. Er werden 12 identiteiten gevonden. Deze vaststellingen werden aan de Juridische Dienst bezorgd voor het opmaken van bestuurlijke verslagen. Tevens heeft IVAGO een onkostennota opgemaakt die aan de organisator wordt bezorgd.

De politie heeft sinds het begin van dit jaar 6 vaststellingen opgesteld inzake sluikstorten op de Frans Van Ryhovelaan.

Kunnen nieuwe afspraken met de organisatoren van deze jaarlijkse wijkmarkten een mogelijke oplossing bieden tegen het sluikstorten?

Er is zeker nog ruimte voor verbetering voor een betere voorbereiding en opvolging van de markt door de organisator: bijvoorbeeld het opmaken van een lijst met alle standhouders, die dan op de dag van de rommelmarkt zelf geverifieerd wordt. Op die manier kan de organisator nauwer toezien op de effectieve opkuis van de kramen en eventuele maatregelen naar de toekomst.

Bij het aanvragen van de vergunning gaf de organisator mee dat er preventieve maatregelen zouden genomen worden, nl. elke deelnemer ter plaatse een schriftelijke aanmaning bezorgen om hun afval zelf mee te nemen. Tijdens de rommelmarkt moet hier door de organisatie op toe gezien worden. We vermoeden dat dit laatste onvoldoende gebeurd is.

Zouden de deelnemende handelaars aan deze markten via de organisatoren, maar ook via de stadsdiensten, geïnformeerd kunnen worden over dit issue?

Het is aan de organisator om de deelnemers van de rommelmarkt te informeren dat ze zelf instaan en verantwoordelijk zijn om hun rommel en kraam op te ruimen. Ook zij dienen er op toe te zien dat ze zich aan deze regels houden.

Sterker nog, kunnen dwingende maatregelen genomen worden jegens de handelaars, maar ook jegens de organisatoren van deze markten?

Doordat er onmiddellijk na de rommelmarkt door zowel IVAGO als Gemeenschapswachten is opgetreden, zullen zowel de organisator als enkele standhouders/sluikstorters een boete ontvangen. We hopen dat deze maatregelen een zelfde verhaal in de toekomst vermijden.

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info