Fietssnelweg van Evergem naar Wondelgem

22 augustus 2019

Er wordt momenteel voorbereidend werk verricht om op termijn een langeafstandsfietspad te realiseren tussen Evergem en Wondelgem. Op 28 mei jl. is hierover een info avond doorgegaan in aanwezigheid van het aangeduide studiebureau dat e.e.a. in goede banen moet leiden. 

Op deze info avond waren weinig mensen aanwezig omdat de uitnodiging hiervoor blijkbaar niet overal is terechtgekomen. 

Nu, er heerst ongerustheid in Wondelgem, meer bepaald o.a.  bij de inwoners van de Uitvangstraat te Wondelgem. Op de voormelde info avond is toegelicht dat er zal moeten onteigend (aan de vergoeding voor tuingrond ipv bouwgrond) worden langs de spoorweg om de fietsverbinding te realiseren.


Vraag:

Ik heb hierover volgende vragen, waarover u zich in voorkomend geval kan informeren bij de Vlaamse overheid.

  • Heeft u weet van de info avond die hierover is doorgegaan?
  • Kan u bij AWV nagaan welke perimeter is gebruikt om omwonenden uit te nodigen?
  • Is er verdere communicatie gepland met betrokken bewoners?
  • Klopt het dat het voornemen bestaat om te onteigenen?
  • Wat is de voorziene timing van de fietsverbinding?
  • Wat is de stand van zaken op dit moment?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op 28 mei werd een infoavond georganiseerd voor het project Tijdelijke Zuidelijke havenring i.o.v. het projectbureau Gentse Kanaalzone. Voor deze infoavond werden alle inwoners in een ruime zone rondom Uitvangstraat uitgenodigd per brief, inclusief de 66 adressen van Uitvangstraat zelf. Er vonden ook nog 2 infoavonden op andere momenten plaats waar enerzijds de bewoners van Muide-Meulestede en anderzijds de bewoners van de omgeving van Hoge weg werden uitgenodigd.

Deze studie onderzoekt hoe de connectie tussen R4west en R4oost kan geoptimaliseerd worden voor gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer. Specifiek voor fietsverkeer wordt gezocht naar een traject waarlangs een fietssnelweg kan gerealiseerd worden tussen Spesbroekstraat in Wondelgem en Alphonse Sifferlaan in Oostakker. Op die manier zal de fietssnelweg die gerealiseerd zal worden tot aan Spesbroekstraat binnen project R4WO door de Werkvennootschap, gecontinueerd kunnen worden tot aan de bestaande fietssnelweg aan Alphonse Sifferlaan.
Dit onderzoek is nog lopende en er werd op dit moment nog geen traject vastgelegd. Stad Gent ontving 2 klachten omtrent onduidelijkheden rondom de status van het traject. Deze klachten werden beantwoord door het projectbureau Gentse kanaalzone.

De studie is voorzien om afgerond te worden begin 2020. Er zal dan ook nog een infoavond voor alle buurtbewoners georganiseerd worden om hen in te lichten over het eindresultaat van de studie.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info