Benninsbrugstraat te Wondelgem

9 december 2019

In de Benninsbrugstraat in Wondelgem staan aan beide zijden van de straat mooie hoge bomen, die de straat een groen beeld geven. Op zich dus positief. Echter blijken deze ook voor een paar nadelen te zorgen.

Doordat de bomen heel hoog geworden zijn, deze van de linker- naar rechterzijde tot tegen elkaar zijn gegroeid en zeer hoge en brede kruinen bezitten, is het ’s avonds zeer donker in de straat. De straatverlichting is er niet meer zichtbaar, omdat de kruinen deze overschaduwen.

Tevens is de toegankelijkheid van de voetpaden/bermen er op diverse plaatsen zeer gering doordat de bomen deze paden/bermen smal maken (te smal om door te kunnen met een rolstoel/kinderwagen/rollator) en hun wortels deze moeilijk bewandelbaar maken. Wetende dat in de apartementsgebouwen in deze straat vele oudere mensen wonen, vormt dit voor hen een behoorlijk belangrijk probleem.

Vraag:
Erkent u deze problematiek?

Kan er worden bekeken of de bomen kunnen gesnoeid worden, dan wel vervangen door jongere bomen/lagere bomen?

Of kan een alternatieve oplossing worden bekeken voor het verlichten van de straat?

Kan de toegankelijkheid van voetpaden verbeterd worden en de breedte worden aangepast ook aan mindervalide voetgangers of mensen met kinderwagen?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid

Antwoord:
1. Erkent u deze problematiek?
De problematiek van de toegankelijke voetpaden is de Groendienst bekend. Om dit te
verhelpen werden in overleg met de DWBW trottoirtegels in de straat plaatselijk vervangen
door een half verharding in dolomiet. De hinder door de mogelijke opstuwende wortels
wordt daardoor minder uitgesproken. Op verschillende plaatsen blijft deze oplossing
ontoereikend. De bomen waarbij de problematiek onaanvaardbaar blijft werden in kaart
gebracht en zullen binnenkort worden vervangen. Er zijn volgens de Groendienst jammer
genoeg geen andere veilige oplossingen mogelijk dan ze te vervangen. De meest hinderlijke
bomen worden in het voorjaar verwijderd. De bewoners uit de straat zullen hiervan op de
hoogte gebracht worden.
2. Kan er worden bekeken of de bomen kunnen gesnoeid worden, dan wel vervangen door
jongere bomen/lagere bomen?
3. Of kan een alternatieve oplossing worden bekeken voor het verlichten van de straat?
Er zal inderdaad gesnoeid worden. Het aanplanten van kleinere bomen is geen goede
oplossing want dan blijft de kruin van de bomen aanwezig tussen de lamp en de rijbaan
en blijft zorgen voor het afschermen van het licht. Kleinere bomen aanplanten langs de
rijbaan zorgt ook voor andere problemen, want om schade te vermijden bij vrachtwagens
en andere hoge voertuigen is het opsnoeien van bomen tot minstens 4.5 meter boven de
rijbaan noodzakelijk. Dit kan enkel gerealiseerd worden bij bomen die minstens 9 meter
maar liefst meer dan 12 meter hoog worden.
Bij de omvorming in het voorjaar zal de openbare verlichting echter worden vrij gesnoeid,
zodat het licht weer tot de rijbaan zal komen.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info