Voetpad Roodborstjesstraat

2 juli 2020

Buurtbewoners signaleren klachten met betrekking tot de voetpaden in Wondelgem, meer bepaald in de Roodborstjesstraat. De bomen vormen een probleem en brengen het voetpad schade toe. Reeds verschillende malen zou aangegeven zijn dat deze zouden weggenomen worden doch tot op heden is dit nog niet gebeurd. Dit bemoeilijkt de doorgang voor rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen aanzienlijk.

Mensen worden de facto op de rijbaan gedwongen wat uiteraard gevaarlijke toestanden met zich meebrengt. Temeer omdat er veel verkeer door de Roodborstjesstraat rijdt gelet op de werken in de Botestraat. Bovendien groeien de boomwortels tot in bepaalde voortuinen, met alle gevolgen vandien.

Vraag:
Kan u een timing meegeven wanneer de bomen effectief zullen worden weggehaald?
Zullen de boomwortels in de voortuinen op zorgvuldige wijze worden weggehaald door Stad Gent?

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid

Antwoord:
De bomen in de Roodborstjesstraat werden in de tweede helft van de maand juni verwijderd. De bomen zijn inmiddels verwijderd, op één boom na waar een vogelnest in zat. Dit exemplaar zal in de zomer ook worden verwijderd.

Het verwijderen van wortels op privaat terrein kan niet door de stad gebeuren. De meeste wortels zorgen voor weinig problemen, zijn amper zichtbaar en kunnen na het verwijderen van de bomen niet verder groeien. Ze zullen na enkele jaren volledig verteerd zijn.

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info