Van hulpkok naar onthaalbediende

10 april 2007
Het OCMW Gent geeft oudere werknemers die om fysieke beperkingen hun job niet meer kunnen uitoefenen de kans om zich te herscholen. Een eerste pilootproject rond wedertewerkstelling werd opgestart in campus De Liberteyt.

'Vorig jaar werden er tevredenheidsenqu?tes uitgevoerd bij bewoners en personeel van 2 rusthuizen', verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick. 'Uit het onderzoek bleek dat de tevredenheid van het personeel over het algemeen erg hoog lag, met een mooie gemiddelde score van 84%. Bij de werknemers leeft echter toch een zorg: Wat gebeurt er met ons als we de fysiek belastende job niet meer aankunnen als we een dagje ouder worden? Het OCMW investeert al lang in technische hulpmiddelen, maar sommige taken blijven belastend voor het lichaam, waardoor oudere medewerkers soms lichamelijke klachten krijgen. Bij de bewonersenqu?te lag het tevredenheidscijfer zelfs nog hoger. Zij beloonden de voortdurende inzet van het personeel en het bestuur met een gemiddelde score van 86%. Ook hier kwamen natuurlijk enkele verbeterpunten boven, waaronder het feit dat het onthaal enkel op werkdagen geopend is tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze uren en in het weekend is er geen onthaalpermanentie voorzien', aldus Versnick.

Met het pilootproject 'wedertewerkstelling' biedt het OCMW Gent een antwoord op beide lacunes. Oudere rusthuismedewerkers met fysieke beperkingen worden ingeschakeld als onthaalbediende. Drie oudere personeelsleden werden vrijwillig omgevormd en verzorgen nu het onthaal in campus De Liberteyt en dit dagelijks van 8 tot 20 uur, ook in het weekend. Zo zit Ann De Baeremaeker, die al 20 jaar als hulpkok werkte, nu aan de balie van campus De Liberteyt. 'Natuurlijk is het voor hen niet vanzelfsprekend om zomaar van jobinhoud te veranderen', meent Geert Versnick. 'Daarom werkte het OCMW voor hen een vormingsplan uit. Zo kregen ze een aangepaste opleiding op de werkvloer rond communicatietechnieken, telefonie, informatica en klantvriendelijkheid.'

Met dit project wil OCMW Gent aantonen dat met deze manier van werken een win-win-situatie ontstaat voor alle betrokken partijen. De medewerkers kunnen aan de slag blijven en de dienstverlening naar de bezoekers verbetert. Over een half jaar zal het bestuur dit project evalueren en als de resultaten bevredigend zijn, zal het worden opengetrokken naar de onthaalbalies van de andere 3 rusthuiscampussen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info