Staat wegdek Gaverstraat

14 juni 2013

Ik ontvang geregeld klachten van bewoners over het feit dat het wegdek van de Gaverstraat nog steeds in slechtste staat verkeert. Uit het antwoord op vraag in vorige de legislatuur bleek de straat in hoofdzaak kwaliteitslabel C1 en C2 te krijgen. Dit zou geen integrale heraanleg verantwoorden maar men zou door de sectorverantwoordelijke laten controleren waar eventueel lokale herstellingen nodig waren.

  • In welke mate en met welke frequentie wordt de kwaliteitsbeoordeling van straten geactualiseerd?
  • Werden de aangekondigde controles uitgevoerd? Welke waren de bevinden en welk gevolg werd hieraan gegeven?
  • Zijn er, nu de nieuwe verkavelingen in de buurt stilaan ingevuld zijn, plannen om de staat van het wegdek in de Gaverstraat grondiger aan te pakken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De kwaliteitsbeoordeling van de Gentse straten wordt jaarlijks geactualiseerd via een lopend bestek van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen. Daarbij is het gebied opgedeeld in verschillende deelgebieden en worden deze cyclisch afgelopen en geactualiseerd.

Huidige toestand die u via het portaal kan visualiseren is volgens de opname van 10/07/2012. Dit wil zeggen dat kortelings dit gebied opnieuw aan de beurt zal komen voor actualisatie.

Controle ter plaatse leert ons echter dat er geen noemenswaardige veranderingen zijn aan de toestand die een integrale heraanleg zouden verantwoorden. Deze straat zal wel verder opgevolgd worden in kader van de toplaagvernieuwingen maar ook hier zijn andere straten prioritair aan te pakken.

We geven nog mee dat de diensten uiteraard blijven instaan voor curatief onderhoud daar waar nodig en alle meldingen van burgers nog steeds mogen geregistreerd worden via Gentinfo.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info