Toegangsweg recyclagepark Wondelgem

1 juli 2013
Het wegdek van de toegangsweg naar het IVAGO Recyclagepark in Wondelgem is op verschillende plaatsen ernstig beschadigd. In die mate zelfs dat steenslag de wagens van de bezoekers van het recyclagepark zou kunnen beschadigen.

Is IVAGO verantwoordelijke voor het onderhoud van de toegangsweg?

  • Zo ja, welke maatregelen zullen genomen worden en wat is hiervoor de timing?
  • Zo nee, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de weg en werden reeds de nodige stappen gezet om in het nodige onderhoud van de weg te laten voorzien?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het onderhoud van de toegangsweg tot het recyclagepark Wondelgem is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van verschillende bedrijven die gelegen zijn op het industriepark en die, samen met hun klanten, van deze weg gebruik maken. Meer in het bijzonder betreft het volgende bedrijven: Olfascan nv, Defawes nv, Sven Höllein bvba, houthandel Deville-Claeys, ICICO bvbva, Quicktools nv, De Sutter-Hertleer bvba en IVAGO.

IVAGO heeft zich er principieel toe verbonden noodzakelijke herstellingen aan de weg te laten uitvoeren, weliswaar voor rekening van allen, volgens de officiële verdeelsleutel. Zo werd in het voorjaar van 2012 een noodherstelling uitgevoerd.

Op 20 juni laatstleden vond een overleg plaats, op het bedrijventerrein van Wondelgem, tussen de aldaar gevestigde bedrijven, ondermeer over de staat van de weg. Partijen waren het erover eens dat de staat van de weg op de dag van vandaag behoorlijk goed is, nadat de putten werden opgevuld met los asfalt. Dhr. Roberti (ICICO bvba) verklaarde zich bereid om verder dergelijke kleine herstellingswerken uit te voeren.  Geoordeeld werd dat vooralsnog geen ingrijpender werkzaamheden nodig zijn.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info