Onderhoud van openbaar domein in Wondelgem

9 oktober 2013

Bewoners van Wondelgem signaleren me dat de gemeente er op veel plaatsen nogal verloederd bij ligt. Bijna traditioneel hebben ze het dan over onkruid, zwerfvuil, slecht onderhouden voetpaden...

De Vierweegse, het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat is zowat het centrum van deze deelgemeente. Bijgevoegde foto illustreert dat het straatbeeld er met gebroken boordstenen, kapotte signalisatie, een half zebrapad en heel wat onkruid inderdaad niet zo fraai is.

  • Op welke manier wordt in het onderhoud van, in het bijzonder, de kernen van de deelgemeenten voorzien? Wat is de frequentie? Hoe wordt dit geëvalueerd en welke zijn hieruit de bevinden?
  • Welke maatregelen zal het stadsbestuur nemen om, specifiek het betroffen kruispunt, een betere aanblik te geven en wat is hiervoor de voorziene timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen voorziet in het onderhoud van het openbaar domein van de Stad Gent. Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van eigen vaststellingen en op basis van meldingen via Gentinfo, de stadswacht, rechtstreekse meldingen aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen enz. Een aantal werken kan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen zelf opnemen, voor anderen wordt een beroep gedaan op een onderhousaannemer. Ivago staat in voor de vuilnisopruiming en TMVW staat in voor het onderhoud van de riolering en straatkolken. Deze laatste worden jaarlijks onderhouden. De voetpaden zijn op Gents grondgebied doorgaans in minder goede staat dan de rijwegen. Daarom heeft de stad Gent ook een trottoiractieplan waar, verspreid over het ganse grondgebied (dus ook in de deelgemeenten) van de stad Gent, voetpaden versneld aangepakt en hersteld worden. Deze inspanning komt bovenop het reguliere onderhoud van de voetpaden.

De foto van het kruispunt wijst duidelijkop de gevolgen van een aanrijding. Naar aanleiding van uw melding zal de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen de wegmarkeringen laten opfrissen, de signalisatie herstellen en de vervanging van de blokkenop de verkeersdruppel inplannen. Een integrale vernieuwing van dit kruispunt is momenteel niet aan de orde.

Iedereen kan gebreken aan het openbaar domein signaliseren. Dit kan bij voorkeur bij Gentinfo op het nummer 09/210.10.10. Zij registreren de melding en geven onmiddellijk door aan de bevoegde dienst voor nazicht en eventuele herstelling.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info