Fietspad Westerringspoor

10 oktober 2013

Het Westerringspoor voorziet in een fietsverbinding tussen de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. Hoewel het fietspad d.m.v. een verkeersbord D7 aangeduid wordt als 'verplicht fietspad' maken ook heel wat voetgangers er gebruik van.

In het voorjaar was er heel wat te doen over conflicten tussen fietsers en wandelaars op de jaagpaden, maar gebruikers melden me dat het ook op het fietspad doorheen het Westerringspoor soms fout loopt. Strikt genomen volgen voetgangers er nu het fietspad en moeten zij dan ook voorrang geven aan de fietsers, waarvan sommigen misbruik lijken te maken.

  • Is de schepen op de hoogte van deze problematiek?
  • Is de schepen bereid de mogelijkheid te laten nagaan om de voetgangers tegemoet te komen bijvoorbeeld door het pad te laten aanduiden met een bord D10 waardoor ook voetgangers er een plaats krijgen en wat mogelijks sensibiliserend kan werken naar de fietsers toe?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Ik ben me ervan bewust dat het Westerringspoor ook wordt gebruikt door voetgangers. Navraag bij het Mobiliteitsbedrijf en de politie leert echter dat hierover weinig klachten bekend zijn. Ik zou dus niet echt van een probleem spreken. Het pad wordt zeer intensief gebruikt door fietsers, maar ik ben van mening dat dit fietspad ook moet kunnen worden gebruikt door voetgangers.

In die filosofie is het ook logischer om de huidige signalisatie te behouden. De borden D7 die nu voorzien zijn, duiden aan dat het primair om een fietspad gaat, maar dat volgens de wegcode ook mag worden gebruikt door voetgangers indien er geen andere voetgangersinfrastructuur voorhanden is. Daarbij geldt wel dat fietsers voorrang hebben en dat geniet ook mijn voorkeur, gezien het belang en intensief gebruik van deze Oost-West-fietsas. Indien we zouden kiezen voor een bord D10, geldt deze voorrangsregel niet meer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info