Verkeerslichten Wondelgembrug

21 oktober 2013

Tot voor kort verplichtte een gebodsbord bestuurders vanop de Wondelgembrug rechtdoor te rijden richting Wondelgemstraat. Sinds deze verplichting werd opgeheven ontstaan geregeld wachtrijen omdat het links afslaand verkeer voorrang dient te verlenen aan de tegenliggers. Het verkeer in tegenovergestelde richting krijgt immers gelijktijdig groen licht.

  • Wat is de reden dat de verplichting om rechtdoor te rijden werd opgeheven?
  • Is de schepen bereid de mogelijkheid na te gaan om de afstelling van de verkeerslichten zodanig aan te passen dat beide richtingen afwisselend groen licht krijgen en het afslaand verkeer achterliggend verkeer niet langer hindert?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het verkeerslicht waarvan sprake is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent stelde de vraag aan AWV tot het verwijderen van dit verbod omwille van de hoeveelheid sluipverkeer in de Wilgestraat. Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent voerde tellingen uit, AWV maakte een microsimulatie van de bestaande toestand en met aangepaste verkeersstromen.

De microsimulatie toonde aan dat het scenario zonder verbod linksaf iets minder goed werkte (vooral tijdens de ochtendspits), maar de gevolgen bleven aanvaardbaar. Er werd dan ook besloten om het verbod te verwijderen. Een eerste evaluatie was positief. Dit werd ook uitgebreid gecommuniceerd naar bewoners.

Uw melding over de slechte werking van het kruispunt is dan ook het eerste signaal dat de werking van het kruispunt significant verslecht is. Het is echter mogelijk dat de mogelijkheid om linksaf te slaan extra verkeer heeft aangetrokken, waardoor er fileopbouw ontstaat. We zullen de grootteorde van dit probleem nagaan, en mogelijk zal er naar een andere oplossing moeten gezocht worden.

AWV laat het kruispunt opnieuw agenderen op het ‘Platform Doorstroming en Verkeersveiligheid’.

De vraag om het kruispunt met een driefaseregeling te laten werken werd reeds gesteld op het platform. Dit is helaas zeer inefficiënt door de uitgestrektheid van het kruispunt (eigenlijk zijn het 2 gekoppelde kruispunten). De doorstroming zou daardoor sterk verminderen, waarbij de wachtrijen nog langer worden (ook voor de stadsring).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info