Toenemende parkeerdruk in Bloemekenswijk, Wondelgem

17 oktober 2013

Zoals in de parkeerstudie terecht wordt aangegeven wordt de Bloemekenswijk geconfronteerd met een hoge toenemende parkeerdruk, vooral 's avonds. In de Bloemekenswijk lopen bovendien een aantal grote en kleinere projecten (UCO-Site, FNO...) die voor bijkomende parkeerdruk kunnen zorgen, maar in de toekomst eventueel ook potentiële parkeermogelijkheden kunnen creëren.

De verdere ontwikkeling van deze projecten wacht niet op het finaal resultaat van de parkeerstudie en of een nieuwe parkeer- en mobiliteitsplan.

Worden er, in afwachting van een definitief parkeerplan, al concrete stappen ondernomen om in de toekomst eventueel tot een gecombineerd gebruik van de private parkeerplaatsen (UCO, Gamma, Delhaize, Brandweer...) te komen?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het klopt dat de parkeerdruk in de Bloemekenswijk hoog is, dat blijkt uit de Parkeerstudie; de parkeerbezetting voor de hele wijk ligt hoog, nl. op 75% overdag, tot bijna 90% 's avonds.

In de timing van het parkeerplan is voorzien dat de afwerking hiervan rond zou zijn tegen het voorjaar 2014. Hierin zal het kader worden aangegeven voor hoe er omgegaan wordt met parkeerdruk in woonwijken.

De verschillende projecten in deze buurt lopen inderdaad verder. Daarbij wordt er steeds vanuit gegaan dat een nieuwe invulling van deze projecten niet mag zorgen voor een stijging van de parkeer- en mobiliteitsproblemen van de Bloemenkenswijk.

Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is een van de denkrichtingen uit het voorlopige onderzoeksrapport van het parkeerplan. Een verdere uitwerking van dit principe en mogelijke instrumenten tot realisatie hiervan zullen verder onderzocht worden in het parkeerplan.

Indien er zich opportuniteiten voordoen in deze wijk, zal het Mobiliteitsbedrijf deze onderzoeken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info