Onderhoud kruispunt Vierweegse in Wondelgem

16 december 2013

Begin oktober stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van De Vierweegse, het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat in het centrum van Wondelgem.

Een week later ontving ik uw antwoord waarin u stelde dat u naar aanleiding van mijn melding, de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen opdracht zou geven de wegmarkeringen op te frissen, de signalisatie te herstellen en de vervanging van de blokken op de verkeersdruppel in te plannen.

We zijn vandaag twee maanden later en bijgevoegde foto’s illustreren dat aan het kruispunt nog niets is veranderd. De blokken werden niet vervangen, de signalisatie werd niet hersteld, de wegmarkeringen liggen er nog steeds even erbarmelijk bij en ook het onkruid is nog aanwezig.

Ik begrijp dat sommige opdrachten moeten ingepland worden en dat dit niet altijd zo snel kan als burgers het soms zouden willen of verwachten, maar dit kan toch niet de bedoeling zijn.

  • Welke initiatieven werden afgelopen twee maanden genomen om dit kruispunt een betere aanblik te geven?
  • Wat is de reden dat nog geen enkel resultaat zichtbaar is?
  • Wanneer zullen de aangekondigde ingrepen effectief plaatsvinden en is de schepen bereid zijn diensten opdracht te geven de uitvoerbare ingrepen, ik denk dan aan het verwijderen van het onkruid en de losliggende stukken, onmiddellijk uit te voeren?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Naar aanleiding van uw schriftelijke vraag hieromtrent van 9/10 die ik beantwoord heb op 15/10, heb ik nogmaals aangedrongen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om deze verfrissingswerken zo snel als mogelijk op te nemen en mij te informeren wanneer dit wordt uitgevoerd.

U begrijpt dat het wegwerken van dergelijke gebreken niet de enige opdrachten die lopende zijn en, ondanks het feit dat we overal streven naar een goede beeldkwaliteit, veelal de opdrachten die de verkeersveiligheid werkelijk in het gedrang brengen prioritair worden opgenomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info