Losloopweide voor honden in de Lange Velden (Wondelgem)

27 januari 2014

Vorige legislatuur kwam ik meermaals tussen n.a.v. de duidelijk vraag van de bewoners tijdens het wijkdebat om ook in Wondelgem een losloopweide voor honden te voorzien. De concrete suggestie van de bewoners toen was om een losloopweide te voorzien in de Vroonstalledries.

Er was echter twijfel of het feit dat dit een beschermd dorpsgezicht is een belemmering zou vormen voor het aanleggen van een losloopweide. Bovendien leek het niet evident om in de buurt van de kerk afsluitingen en hekken te plaatsen.

De realiteit heeft echter de vraag van de bewoners ingehaald. Heel wat hondeneigenaars ontdekten de nieuwe groenbuffer langs de verkaveling Lange Velden en al snel kwam de vraag om op die plaats een losloopweide te voorzien. Ouders met spelende kinderen en passanten werden er immers vaak geconfronteerd met loslopende honden. Nu lijkt het er op dat deze recent werd gerealiseerd (zie foto in bijlage). Alleen vragen bewoners zich af of dit effectief zo is, deze afgebakende zone is immers (nog) niet als dusdanig aangeduid.

  • Kunt u bevestigen dat het hier wel degelijk om een losloopweide gaat?
  • Zo ja, zal de gebruikelijke signalisatie nog aangebracht worden en zijn er nog plannen om bvb. een zitbank of toch op zijn minst een afvalkorf te voorzien in de onmiddellijke nabijheid van de losloopweide?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het gaat hier inderdaad om de beloofde hondenlosloopweide.  Er zullen nog zitbanken met een afvalkorf geplaatst worden, dit zal in de lente allemaal in orde gebracht worden. De betreffende bordjes en signalisatie worden normaal gezien deze week al geplaatst, zodat het voor iedereen duidelijk is dat dit een hondenlosloopweide betreft.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info