Overdekte fietsenstalling tramlijn 1

8 oktober 2014

Tijdens de themacommissie over het parkeerplan wees ik op het feit dat bij de aanleg van de verlengde perrons langs tramlijn 1 ruime overdekte fietsenstallingen (o.a. ter hoogte van de halte Botestraat) werden verwijderd en niet teruggeplaatst.

Dit leek nogal contradictorisch met de plannen om net een kwalitatief stallingsaanbod te voorzien langs belangrijke openbare vervoersassen en kon dan ook niet de bedoeling zijn. Intussen zijn we enkele maanden verder en staat de winter voor de deur, maar zijn de overdekte stallingen nog niet teruggeplaatst.

  • Werd dit reeds opgenomen met De Lijn?
  • Hoeveel fietsenstallingen werden door de heraanleg van de perrons in totaal verwijderd?
  • Zullen deze fietsenstallingen teruggeplaatst worden? Zo ja, wat is hiervoor de timing?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De overdekte fietsenstallingen op deze lijn ter hoogte van Botestraat en Liefkensstraat werden verwijderd bij de heraanleg van de perrons en konden niet terug geplaatst worden aangezien zij in slechte staat verkeerden.

Los van deze heraanleg waren de stallingen niet super kwalitatief, ook al waren ze overdekt. Hier werden nog voorwielklemmen gebruik die – zoals gekend – niet diefstalveilig zijn en geregeld ook schadelijk voor (het voorwiel van) de fiets. Vandalisme en diefstal waren dan ook schering en inslag in deze fietsenstallingen, waardoor het gebruik ook eerder beperkt was.

Er zullen op deze locaties door de stad nieuwe fietsenstallingen type Gent voorzien worden. De timing hiervoor is nog niet gekend, maar we trachten dit op zo kort mogelijke termijn uit te voeren. Overdekte exemplaren zullen op dit ogenblik nog niet voorzien worden, dit kan wel op lange termijn, van zodra er een type ‘overdekte fietsenstalling’ in het algemeen straatmeubilair van de stad werd opgenomen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.