Voetpad Vroonstalledries

8 oktober 2014

Voor de zomer werd een nieuw voetpad en bushalte aangelegd in de Vroonstalledries, tussen Woestijnegoedlaan en aansluitend op het bestaande voetpad in de Sint-Markoenstraat. De aanleg van dit voetpad is uiteraard een hele verbetering voor de voetgangers.


Echter voor de aanleg ervan was er een betonstrook die, weliswaar niet afgelijnd, door iedereen als fietspad of -strook werd erkend.

  • Zal in de Vroonstalledries (opnieuw) een fietspad of fietssuggetiestrook worden voorzien?
  • Zal de strook tussen het voetpad en de voortuinen nog aangelegd of ingezaaid worden om de overlast van onkruid voor de aanpalende bewoners te verminderen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er zullen in de Vroonstallestraat gemarkeerde fietspaden worden aangebracht. Een timing hiervoor kan nog niet worden meegegeven.

De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen heeft gezorgd voor het voetpad in de Vroonstalledries. Tussen het voetpad en de voortuinen van de privé-eigendommen ligt effectief een aarden strook. Deze werd door de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen aangevuld met teelaarde tijdens de uitvoering van de werken. De Groendinst bekijkt momenteel of zij overgaan tot het inzaaien van deze strook of het beplanten ervan.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.