Basketbalveldje Spechtstraat

8 oktober 2014

Het basketbalveldje tussen de Roodborstjesstraat en Spechtstraat ligt er al een tijdje onverzorgd bij. De ondergrond is in slechte staat, er is heel wat onkruid tussen de tegels en de basketbaldoelen hebben hun beste tijd gehad. Ook worden steeds vaker geparkeerde auto’s op het veldje opgemerkt.

Daarenboven is er langs de kant van de Roodborstjesstraat geen trottoir waardoor heel wat voetgangers, vooral afkomstig van de nabijgelegen tramhalte, zich op de rijbaan begeven.

  • Welke maatregelen zullen genomen worden om de kwaliteit van het basketbalveldje te verbeteren en wat is hiervoor de timing?
  • Bent u bereid te laten onderzoeken welke maatregelen de veiligheid voor de voetgangers langs de Roodborstjesstraat kunnen verbeteren en hoe het achterlaten van auto’s op het pleintje kan vermeden worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Eind 2012 werd door het college van burgemeester en schepenen het ontwerpplan voor de heraanleg van het sportveld in de Spechtstraat goedgekeurd.

Het ontwerp omvat de volledige verharde zone tussen de Spechtstraat, de Kanariestraat, de Roodborstjesstraat en de Blauwstraat.

Het huidige sportveld dat aangelegd is in betontegels van 30 cm bij 30 cm wordt vervangen door een nieuw sportveld in asfalt. Hierbij wordt alle overtollige verharding omgevormd tot extra groenzone. Er komt ook een fysieke afscherming van het sportveld van de Spechtstraat door middel van een haag. Hierdoor wordt enerzijds het spelen op dit basketveldje veiliger en wordt de mogelijkheid tot foutparkeren op deze verharding verhinderd. Ter hoogte van de aansluiting met de Roodborstjesstraat wordt een rustplaats voorzien met twee banken.

In de huidige timing worden deze werken voorzien in mei/juni 2015.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.