Implementatie Lichtplan II

9 oktober 2014

Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren.

Uit het antwoord op mijn eerdere vraag naar de uitrol bleek het zogeheten Lichtplan II een langetermijnstrategie te zijn die stelselmatig zou worden uitgevoerd naarmate er infrastructuurprojecten plaatshebben op het openbaar domein. Zo zou bij de heraanleg van straten en pleinen telkens worden onderzocht welke onderdelen, monumenten, gebouwen, kunstwerken en dergelijke kunnen worden verlicht conform de lichtstrategie.

We zijn intussen een paar jaar verder en concreet heb ik dan ook volgende vragen:

 • Welke plaatsen werden inmiddels in het kader van de deelverlichtingsplannen aangepakt?
 • Voor welke plaatsen is dat binnen afzienbare tijd het geval?
 • Wat is de stand van zaken voor het lichtplan in de haven, zoals voorzien in het bestuursakkoord?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Sta me toe dat ik focus in dit antwoord op de architeuur- en monumentverlichtingsprojecten. Het opsommen van alle openbare verlichtingsprojecten (de functionele straatverlichting) zou te veel van de kostbare tijd van deze commissie vergen.

Als u wenst bezorg ik u deze oplijsting nog na maar weet dat alle toekomstige heraanlegdossiers binnen de IKZ werking worden gescreent en uitgewerkt volgens de voorschriften van het Lichtplan door de Lichtcel.


1.Welke plaatsen werden inmiddels in het kader van de deelverlichtingsplannen aangepakt?

Ondertussen zijn volgende projecten in de Gentse rand uitgevoerd:

 • Wijkpark Pierkespark in de Brugse Poort
 • Wijkpark De Porre: parkverlichting
 • Rabotpark: parkverlichting

Andere recente projecten die zijn uitgevoerd in het centrum van de Stad:

 • Parnassus, in de Oude Houtlei
 • Hotel Reylof, in de Hoogstraat
 • Sint Pietersstation, de monumentverlichting zal vermoedelijk in het najaar worden aangezet
 • Sint Niklaaskerk
 • Sint Baafsabdij


2.Voor welke plaatsen is dat binnen afzienbare tijd het geval?

In het centrum van Gent zijn volgende projecten concreet voorzien:

 • Sfeerverlichting in de Belfortstraat bij heraanleg.
 • Architecturale verlichting onder de spoorwegbrug aan de Kortrijksesteenweg.
 • De binnentuin van de Bijloke zal binnenkort kunnen worden uitgelicht. Hiervoor is net een proefopstelling uitgevoerd.
 • De monumentverlichting van het Sint-Lievenscollege en de Vrije Handelsschool Sint-Joris op de Kalvermarkt zal binnenkort kunnen worden uitgevoerd.
 • De heraanleg van de Reep en het Bisdomplein wordt vanaf volgend jaar uitgevoerd, aansluitend ook de Openbare Verlichting. Bij deze werken wordt normaliter ook de Monumentverlichting van het Bisschoppelijk Paleis uitgevoerd.

In de Gentse rand zijn volgende projecten concreet voorzien:

 • Monumentverlichting Afsnee kerk
 • Tractiestation Rabot
 • Ook bij de grotere stadsprojecten (Krook, Rabottorens, Schipperskaai, Oude dokken, Nieuwe Voorhaven enz…) wordt de openbare en architecturale verlichting continu mee opgevolgd.

Betreft de publiek-private projecten zijn er contacten met de eigenaars van volgende private gebouwen: de Vooruit, de Achtersikkel, De Baudelokapel, het Bisschoppelijk Paleis, het seminarie naast de Sint Baafs-kathedraal.

Hierbij dient eerst de samenwerkingsovereenkomst Monumentverlichting met de private partner opgesteld te worden.


3.Wat is de stand van zaken voor het lichtplan in de haven, zoals voorzien in het bestuursakkoord?

Voor het Gentse Havengebied en de Kanaalzone legt het Lichtplan de nadruk op een meer ecologisch en economisch energieverbruik, en het voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling. Hierbij is vooral sensibilisatie en communicatie van belang.

Bedoeling is om in 2015 een algemeen infomoment te voorzien met de bedrijven in de Kanaalzone. Na opmaak van het Lichtplan Kanaalzone is er in het verleden al een 1e algemeen infomoment georganiseerd, in samenwerking met de verschillende partners van de Kanaalzone.

Ook de stadswebpagina’s over het Lichtplan zullen in 2015 worden vernieuwd zodat iedereen en ook de bedrijven in de haven hier meer en gerichte informatie kunnen oppikken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.