Leentuinen

20 oktober 2014

Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden.

Sinds kort startte de Willebroekse bibliotheek een databank voor zogeheten “leentuinen”. Bedoeling van de databank is mensen die hun tuin zelf niet kunnen onderhouden in contact te brengen met mensen die zelf geen tuin hebben.

Dergelijk project kan er niet alleen voor zorgen dat tuinen onderhouden blijven, het bevordert ook sociaal contact en kan een mogelijke aanvulling zijn op de volkstuintjes. Voor ouderen kan het bovendien de mogelijkheden vergroten om langer thuis te wonen.

  • Bestaan er gelijkaardige initiatieven in Gent? Zo ja, in welke mate zijn deze succesvol?
  • Zo nee, bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om, al dan niet met partners, tot een gelijkaardig initiatief in Gent te komen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op het eerste zicht lijken de 'deeltuinen' mij een heel interessant concept.

Het mooie aan dit project is dat het 'win-win'-situaties creëert. Enerzijds zijn er veel mensen die hun eigen tuin niet (meer) kunnen onderhouden. Ze zijn te oud, hebben te weinig tijd, of gewoon geen zin hierin. Anderzijds merken wij dat er in Gent heel veel mensen zijn die interesse hebben in moestuinieren. Dat merken we aan het succes van onze hulplijn 'Moestdazo', waar dagelijks meerdere vragen over moestuinieren binnenkomen, of aan de (lange) wachtlijsten voor volkstuinen.

Veel mensen hebben echter geen toegang tot moestuinen, of hebben in hun eigen huis of appartementje geen ruimte hiervoor.

Ik vind het een grote meerwaarde dat er een sterke sociale dimensie gelinkt is aan het concept van 'deeltuinen'. Buurtbewoners zouden elkaar via deeltuinen beter kunnen leren kennen en op die manier kan dit tot een betere sociale cohesie leiden in hun wijk of buurt.

Bovendien past het concept van 'deeltuinen' ook perfect binnen onze voedselstrategie 'Gent en Garde'.

Enerzijds willen we via Gent en Garde inzetten op een meer duurzame voedingsproductie en -consumptie. Daarbij willen we ook onze inwoners actief betrekken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via 'deeltuinen'.

Anderzijds willen we via Gent en Garde ook inzetten op een sterkere sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven.

Ik wil jullie bedanken voor deze interessante suggestie. Ik vind dit een concept dat perfect past binnen de Gentse voedselstrategie 'Gent en Garde', en daarom zal ik samen met mijn diensten bekijken hoe we dit concept ook in Gent kunnen lanceren.

Zo werkt de Milieudienst momenteel aan de voorbereidingen voor de lancering van een online platform voor Gent en Garde. De bedoeling hiervan zou zijn dat het niet zomaar een informatief platform wordt, maar veeleer een interactief platform gedragen door burgers en organisaties.

Burgers en organisaties zullen via het platform bijvoorbeeld informatie kunnen uitwisselen over mogelijke (nieuwe) depots voor voedselteams, maar ze zullen bijvoorbeeld ook gronden die (tijdelijk) beschikbaar komen aan elkaar kunnen linken.

Ik zie binnen dit platform zeker ook een mogelijkheid om de vraag en het aanbod van deeltuinen aan elkaar te linken.

Concrete info over de lancering van het platform kan ik momenteel nog niet geven, maar het zou er wel moeten komen in het voorjaar van 2015.

Op 21 oktober vindt in het stadhuis een beleidsgroep plaats in het kader van 'Gent en Garde'. Op dit overleg worden diverse organisaties en landbouwers uitgenodigd. Daarbij wordt een stand van zaken gegeven inzake de stadslandbouwprojecten in Gent. Omgekeerd kunnen beleidsgroep leden ook advies geven inzake landbouw en voeding gerelateerde concepten. Het concept van de ‘deeltuinen’ werd alvast op de agenda van dit overleg geplaatst.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.