Bijkomende parkeerdruk Bloemekenswijk

23 oktober 2014

De reeds bestaande parkeerdruk in de Bloemekenswijk is de afgelopen tijd nog toegenomen door de werken aan de Wondelgembrug en Nieuwevaart. Daarnaast is reeds geruime tijd een parkeerverbod van kracht in de Roggestraat door de aanleg van het nieuwe park.

De daling van het aantal beschikbare parkeerplaatsen zorgt ervoor dat vrije plaatsen in de wijk, die al een zeer hoge parkeerdruk kent, nog schaarser zijn geworden zowel overdag als ’s avonds.

Naar verluidt zouden begin november ook nog eens de werken voor de omgevingsaanleg van de site rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat aanvangen waardoor ook de huidige parkeerplaatsen op de site vermoedelijk niet meer gebruikt zullen kunnen worden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Klopt het dat de omgevingsaanleg van de site rondom de Sint-Vincentiuskerk reeds begin november zal aanvangen?
  • Welke alternatieven worden voorzien ter compensatie van de parkeerplaatsen voor de bezoekers van de Kring en feestzaal?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen om de nog grotere parkeerdruk in de wijk te doen dalen?
  • Heeft de parkeermakelaar al de aanwezige opportuniteiten voor het creëren van (tijdelijke) bijkomende parkeerruimte (bedrijven, scholen, winkels...) onderzocht? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

1. Klopt het dat de omgevingsaanleg van de site rondom de Sint-Vincentiuskerk reeds begin november zal aanvangen?

De werken rond de Sint-Vincentiuskerk zijn gestart op 4 november en zullen vermoedelijk afgerond zijn tegen het bouwverlof (afhankelijk van het weer). De bestaande parkeerplaatsen zullen opgebroken en heraangelegd worden.

2. Welke alternatieven worden voorzien ter compensatie van de parkeerplaatsen voor de bezoekers van de Kring en feestzaal?

We hebben samengezeten met de verantwoordelijken van de kring, de feestzaal en de kerkfabriek om het parkeerprobleem te bespreken.

We zorgen ervoor dat er een tijdelijke toegang voorzien wordt voor auto’s aan de kant van de Roggestraat. Op die manier kan men de bestaande parkeerplaats naast de kerk gebruiken. Om de toegang te vergemakkelijken zal de aannemer het gebouwtje naast het bestaande hekken van de parking afbreken.

Ter compensatie van de parkeerplaatsen tijdens de werken aan de parking rond de kerk werd er gekeken of er een mogelijkheid is om een vrijliggend terrein, omheind en afgesloten en privaat, te gebruiken bij feesten door de vzw. De Stad is hierin geen partner en kan hier geen directe beslissingen nemen, enkel aandringen op een oplossing. Momenteel is niet duidelijk of de VZW zal ingaan op onze vraag om op dat terrein voor tijdelijke parkeercompensatie te zorgen.

3. Welke maatregelen zullen worden genomen om de nog grotere parkeerdruk in de wijk te doen dalen?

Hier verwijs ik naar het nieuwe parkeerplan van Gent. Daarin wordt gepoogd om meer ruimte te voorzien voor bewoners. Een verhoging van de capaciteit is niet evident, zo niet onmogelijk. Invoeren van betalend parkeren kan een verschuiving van de parkeerdruk mogelijk maken, ten gunste van wie er woont. Dit is in de eerste fase voor deze wijk nog niet voorzien.

4. Heeft de parkeermakelaar al de aanwezige opportuniteiten voor het creëren van (tijdelijke) bijkomende parkeerruimte (bedrijven, scholen, winkels, ...) onderzocht? Zo ja, wat was het resultaat hiervan? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren?

Het was de bedoeling om een tijdelijk bijkomende parkeerruimte te voorzien aan de Delhaize/C&A. Dit voorstel vond geen draagvlak bij de betrokken handelszaken wegens de angst voor sociale onveiligheid en ongewenste neveneffecten zoals sluikstorten, doorgeven van sleutels om de parking binnen te rijden, enz.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.