Afvaldiefstallen

18 november 2014

Via de pers vernamen we de oproep van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om alarm te slaan wanneer het oud papier of de PMD-zak plots van voor de deur verdwenen is nog voor de ophaaldiensten zijn gepasseerd. Het aantal afvaldiefstallen zou de laatste tijd fors stijgen en zou de reguliere afvalophaling nog duurder maken.

OVAM wil nu dus paal en park stellen aan deze diefstallenplaag en roept iedereen op om alarm te slaan. Ze vrezen niet alleen het milieugevaar wanneer ‘afvalbendes’ het afval dat hen niks opbrengt gaan dumpen, maar ook dat gemeentebesturen op de duur in de financiële problemen zouden geraken door gemiste inkomsten.

  • Wordt ook IVAGO geconfronteerd met een toenemend aantal afvaldiefstallen? Zo ja, wat is de omvang hiervan?
  • Welke maatregelen zullen desgevallend genomen worden om afvaldiefstallen te bestrijden en de Gentenaars te sensibiliseren eventuele diefstallen te melden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er gebeuren inderdaad ook afvaldiefstallen in Gent. Zowel bij de huis-aan-huis ophaling als op de recyclageparken. Er worden vooral stromen gestolen die een zekere waarde hebben, zoals oud papier en oud ijzer. Op die manier gaat een deel van ‘de marge’ verloren. De meeste stromen zijn immers nog een kost om te verwerken.

IVAGO ondervindt vooral bij de ophaling van papier en karton regelmatig diefstallen. Als er voldoende duidelijke gegevens zijn, geven zij door aan de Dienst Milieutoezicht voor verdere opvolging. Bij de Dienst Milieutoezicht lopen momenteel 2 dossier i.v.m. afvaldiefstal:

  • een geval van illegale textielinzameling
  • een geval van papier en karton-inzameling

In beide dossiers maakte de Dienst Milieutoezicht een proces-verbaal op (op het Materialendecreet). Voor het textiel-dossier werden bovendien ook verscheidene GAS-boetes opgelegd.

Afvaldiefstal doet zich verder voor bij de vele inbraken in de recyclageparken. In 2013 vonden er 30 inbraken plaats. In 2014 werden er al 35 inbraken vastgesteld. Hiervoor werden telkens PV’s opgemaakt door de politie. IVAGO heeft geen weet van de hoeveelheden die verdwenen zijn.

De “politieverordening op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen” legt de bepaling vast i.v.m. de inzameling. In 2012 werd een hoofdstuk over de inzameling van textiel ingevoegd over het verbod op huis-aan-huis inzameling van textiel en een bepaling die stelt dat wie daarbuiten textiel wil inzamelen een overeenkomst moet hebben met IVAGO (en een erkenning van de Vlaamse overheid als inzamelaar van afval). Via het stadsmagazine van september 2012 werd de bevolking van het verbod op de hoogte gebracht en werden de mogelijkheden meegegeven om textielafval legaal af te geven. Dienst Milieutoezicht is momenteel bijkomend bezig met een ontwerp van een eenduidig artikel in deze verordening dat benadrukt dat enkel IVAGO bevoegd is om alle fracties van huishoudelijk afval in te zamelen, tenzij er een overeenkomst is met IVAGO. Zodra de verordening is aangepast wordt hierover gecommuniceerd, o.a. via het Stadsmagazine.

Afvaldiefstallen kunnen gemeld worden bij de Dienst Milieutoezicht via toezicht@gent.be.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.