Bijkomende mobilhomeplaatsen in Gent

4 november 2014

In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen.

De schepen antwoordde toen dat binnen het voor toerisme beschikbaar investeringsbedrag middelen voorzien zullen worden voor de aanleg van een Gents kampeerwagenterrein en dat er in dat kader momenteel gewerkt wordt aan een locatiestudie met als doel de plekken aan te duiden waar kampeerwagenterreinen mogelijk zijn.

  • Werd deze studie ondertussen al afgewerkt?
  • Zo ja, wat zijn de resultaten hiervan?
  • Zo neen, wanneer worden de resultaten ervan verwacht?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Eind vorige legislatuur startten de dienst Stedenbouw en de dienst Toerisme een locatiestudie, met als doel de plekken aan te duiden waar kampeerwagenterreinen mogelijk zouden zijn. Het gaat om terreinen voor motorhomes van toeristen die slechts korte periode in Gent zullen verblijven (gemiddeld 24 à 48 uur). Voor langer verblijf zullen ze naar de camping Blaarmeersen worden doorverwezen. Het gaat om parkings voor 6 tot 8 mobilhomes.

De locatiestudie is ondertussen afgewerkt. Ze werd recent ook voorgelegd aan de Liga van de Nederlandstalige Motorhome Clubs (LNMC), de koepelorganisatie van de Vlaamse motorhomeverenigingen om hun bevindingen en opmerkingen te kennen. De studie zal ter aktename worden voorgelegd aan het college.

Na deze aktename zullen we verder bekijken welke van de onderzochte locaties het best voldoet aan de criteria.

Op dat moment zullen we ook bepalen voor welke exdploitatievorm we zullen kiezen met andere woorden of de stad Gent die taak zelf op zich neemt of er andere (private) organismen geïnteresseerd en bereid zijn om hierin te investeren en voro toezicht en onderhoud in te staan.

Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.