Tramperron Martelaarslaan

26 november 2014

Aan de halte Bernard Spaelaan van tramlijn 4 aan de Martelaarslaan doen zich, vooral tijdens de ochtend- en avondspits, gevaarlijke situaties voor met overstekende voetgangers. Heel wat tramgebruikers die afstappen en verder richting Godshuizenlaan moeten stappen keren immers niet terug tot aan de verkeerslichten om over te steken, maar gebruiken het tramperron om verder te gaan en steken de Martelaarslaan over ter hoogte van het einde van het tramperron.

  • Is de schepen op de hoogte van deze situatie?
  • Zo ja, welke maatregelen kunnen/zullen worden genomen om voetgangers er toe aan te zetten op de oversteekplaats over te steken en de situatie er veiliger te maken?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze situatie is gekend bij onze diensten.

Voetgangers zijn enkel verplicht om binnen een afstand van 30m van een zebrapad over te steken.

Wegcode art. 42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

Het tramperron is over een lengte van 70 meter beveiligd via zogeheten omega’s. Op het einde staat bovendien een melding 'verboden toegang'. De maatregelen om de voetgangers aan te zetten de beveiligde oversteek aan de Bernard Spaelaan te gebruiken zijn er m.a.w., maar verhinderen dat ze verder oversteken is onmogelijk. Hoewel voetgangers daar in principe wel wettelijk mogen oversteken, doen ze dat op eigen risico.

De Martelaarslaan valt echter onder het beheer van AWV. De stad Gent heeft geen bevoegdheid over de weginrichting op de R40.

Wij zullen uw vraag dan ook aan AWV overmaken.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.