Brandweerpost West

8 december 2014

Na de discussie over het sluiten van brandweerpost Noord vernemen we dat de burgemeester van Evergem aangeeft uit te kijken naar een andere locatie voor de brandweerpost aan de Waalbrug (West). Het gebouw zou fel verouderd zijn en niet meer in goede staat. Om die reden, en om een betere geografische spreiding te bekomen, zou men overwegen de voorpost naar Sleidinge te verhuizen.

  • Bent u op de hoogte van de intentie van de gemeente Evergem?
  • Welke impact kan/zal dit hebben op het voorbestaan van post West?
  • In welke mate heeft een mogelijke sluiting of verhuis van deze brandweerpost implicaties op de aanrijtijden voor interventies op het grondgebied van de stad Gent?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het College van Evergem heeft op 9 september 2014 een bezoek gebracht aan de brandweerkazerne van Gent. Het was de bedoeling om een toelichting te geven over de stand van zaken m.b.t. de hervorming en meer uitleg te geven over het retributiereglement van de Stad Gent.

Evergem is een gemeente die door het brandweerkorps van Gent beschermd wordt en is dus onderhevig aan dit reglement.

Omdat Evergem in eerste lijn beschermd wordt door de post West van Gent werd er ook een bezoek gebracht aan deze brandweerpost. Het gebouw waarin post West gehuisvest is, is een omgebouwd huis/garage. Deze is niet ideaal als kazerne. Zo dienen de interveniërende brandweermannen bij een alarm een lange smalle trap af te dalen om in de garage uit te komen, wat uit standpunt van arbeidsveiligheid niet optimaal is.

Er werd aangegeven aan het College dat op middellange termijn best gedacht wordt aan het herhuisvesten van deze kleine voorpost naar een nieuw gebouw en eventueel ook op een nog betere locatie. De risico-analysetool kan dergelijke optimale kazernelocatie aanduiden.

De burgemeester van Evergem heeft gecommuniceerd naar de pers toe dat een her inplanting van deze post West binnen de zone een optie kan zijn. Majoor Van Zele heeft verschillende telefoontjes gekregen van potentiële verhuurders van magazijnen om deze post te huisvesten. De majoor heeft aangegeven dat dit momenteel helemaal nog niet aan de orde is. Na de risicoanalyse van de zone kan het herhuisvesten op termijn een project zijn binnen de Zone Centrum. Dit is echter helemaal nog niet concreet.

M.b.t. tot uw eerste vraag kan ik meedelen dat dit geen beslissing van de gemeente Evergem is. Indien de Zone deze post in de toekomst wil her inplanten omwille van gebrekkige infrastructuur of een betere locatie waardoor het grondgebied beter gedekt wordt, is dit een beslissing van de Prezoneraad van 18 burgemeesters. Deze mogelijkheid is zelfs nog niet in de Prezoneraad besproken.

Wat de impact op post West betreft kan ik stellen dat dit geen impact heeft op de post of het personeel. Het gaat over een geschiktere huisvesting van de post en eventueel een iets betere locatie. De ideale locatie van deze post is niet ver van de huidige locatie.

U vraagt naar de implicatie van de sluiting op Gent. Het is geen sluiting maar een herlocalisering. Post West en de hoofdpost van Gent liggen niet ver uit elkaar. Indien de post iets dichter bij Evergem en Lovendegem zou liggen worden deze gemeenten beter afgedekt en heeft dit geen enkele impact op de dekking van Gent.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.