Afval Westerringspoor

16 februari 2015

Buurtbewoners en gebruikers van het Westerringspoor in Wondelgem / Mariakerke melden me dat een combinatie van grote hoeveelheden zwerfvuil en sluikstort zich al weken opstapelt in, om en rond de afvalkorven langs het fiets- en wandelpad. De afvalkorven lijken niet te worden geledigd of zijn binnen de kortste keren terug vol.

Concreet heb ik dan volgende vragen:

  • Met welke frequentie worden afvalkorven geledigd?
  • Wordt dit als voldoende beschouwd?
  • Welke maatregelen worden genomen om dit fenomeen in de dijken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Afvalkorven zijn er om voorbijgangers de mogelijkheid te bieden om papiertjes, blikjes, fruitschillen, in achter te laten. Een ledigingsfrequentie van één tot tweemaal per week is is hiervoor normaal gezien ruim voldoende.

De ledigingsfrequentie van deze afvalkorven bedraagt éénmaal per week in de winterperiode en tweemaal per week in het zomerregime (15 maart - 15 oktober).

De afvalkorven aan het Westeringspoor werden, naar aanleiding van klachten en vragen, leeggemaakt en opgevolgd. Zoals ook uit de foto's van het raadslid blijkt, worden deze korven oneigenlijk gebruikt en vaak gevuld met gewoon huisvuil. Verder worden er ook heel wat zakken met afval bijgeplaatst.

Momenteel voert IVAGO een analyse uit op de rondes voor het leegmaken van de afvalkorven. Op basis hiervan komen knelpunten aan het licht, worden rondes aangepast en de opdrachten voor de medewerkers bijgestuurd.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.