Uitbreiding van het lichtplan naar de deelgemeenten

8 oktober 2007
Bij de aanvang van deze legislatuur heeft het stadsbestuur in haar bestuursakkoord aangekondigd dat het lichtplan in de komende jaren zal worden uitgebreid naar de wijken en deelgemeenten.

Graag had ik het stadsbestuur volgende vragen gesteld:

  1. Bestaat hier al een concrete planning voor? Wat is de timing van het hele project?
  2. Werden er in bepaalde wijken en deelgemeenten reeds initiatieven ondernomen?
  3. Heeft men reeds een inschatting van de kostprijs van de uitbreiding van het lichtplan?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op 1 mei 2007 startte de tijdelijke vereniging Studiegroep Omgeving / Atelier Roland J?ol met de opmaak van de studie voor Lichtplan II. De verlichting van wijken en deelgemeenten is een onderdeel van Lichplan II. Momenteel werkt het studiebureau aan het globale verlichtingsconcept voor de stad (met uitzondering van de kanaalzone waar een verlichtingsplan zal worden opgemaakt in het kader van het ROM-project). Nog dit jaar start de studie voor de opmaak van de deelverlichtingsplannen waarin de wijken en deelgemeenten zullen worden bestudeerd. Op het einde van deze fase wordt er teruggekoppeld naar het globale concept. De volledige studie zal zijn afgewerkt tegen eind 2008.

Goedkeuring door de Gemeenteraad wordt voorzien in het voorjaar 2009, waarna de opdracht tot de opmaak van uitvoeringsplannen kan worden gegeven. De eerste realisaties kunnen worden verwacht vanaf 2010.

Er werden in de wijken en deelgemeenten dus nog geen initiatieven genomen. Eerst moet bekend zijn wat er zal worden verlicht. Dit gebeurt in de deelverlichtingsplannen waarin de te verlichten objecten of gebouwen zullen worden bepaald. De gebiedsgerichte werking, en via hen de bewoners, zal worden betrokken bij de opmaak van deze deelverlichtingsplannen.

De kostprijs van de studie bedraagt 134 876 Euro, BTW inclusief. Een raming van de uitvoeringskosten kan pas worden gemaakt wanneer de studie is afgerond.

Dhr. Sougir

  • Gaat het over de wijken die door de Stad Gent werden aangeduid?
  • Quid mede-financiering Vlaamse Overheid

Momenteel valt dit onder het Mercuriusfonds. Er is nog geen bericht over de continuering van dit fonds. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van subsidies.

Het is de bedoeling om in de wijken te gaan kijken of we op vlak van openbare verlichting aanpassingen moeten doen (ontmoetingsplaatsen, bepaalde gebouwen)

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken, Stadswoningen en Rationeel Energie Gebruik

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info