Omgevingsaanleg rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Ma´sstraat

5 maart 2015

Bij de heraanleg van de omgeving rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat stelden de uitbaters en gebruikers van zaal SIVI vast dat er nergens verlichting voorzien werd. Dit werd gesignaleerd en blijkbaar was men dit gladweg vergeten en zou dit achteraf alsnog voorzien worden.

Ook bleek geen paaltje voorzien om de oprit af te sluiten. Dit werd inmiddels wel voorzien, maar de uitbaters van de zaal blijken (nog) niet over een sleutel te beschikken om het paaltje weg te nemen wanneer nodig.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Zal de verlichting alsnog voorzien worden? Zo ja, wat is hiervoor de timing?
  • Zal de uitbaters van de zaal een sleutel voor het paaltje ter beschikking gesteld worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er werd bij Eandis een dossier opgestart om een ontwerp te maken voor het plaatsen van openbare verlichting. Er zal verlichting voorzien worden ter hoogte van de parking alsook langs de doorsteek tussen de Roggestraat en Maïsstraat. Uitvoeringstermijn hiervoor is vermoedelijk 1 jaar.

Wat betreft de paaltjes. Het is niet de bedoeling dat de uitbaters van de zaal de paaltjes bedienen. Er is met de vertegenwoordigers van de parochialed werking SIVI afgesproken dat er een aparte ruimte is om te laden en te lossen. Deze ruimte is voorzien en ligt buiten het styk dat afgesloten is met palen. De palen zijn enkel en alleen wegneembaar gemaakt ten behoeve van de brandweer.

Op het plan hieronder is de laad- en loszone aangeduid met een blauwe cirkel conform de afspraken met SIVI. Deze ruimte moet gebruikt worden om te laden en te lossen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.