Losloopweides voor honden

12 maart 2015

Enkel op de daarvoor bestemde losloopweiden mogen honden los lopen in onze stad. Graag had ik vernomen: Hoeveel losloopweides voor honden zijn er momenteel in Gent? Hoe zijn deze verspreid over het grondgebied?

Zijn er plannen voor het voorzien voor bijkomende losloopweides?
Zo ja, aan welke locatie wordt hierbij gedacht?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Op het grondgebied van Gent zijn er in totaal zo'n 22.453 m² (2,24 ha) openbaar terrein gereserveerd voor hondenrecreatie.

Op dit moment zijn er 17 losloopweides in Gent. De spreiding van de losloopweides kan u terugvinden op de overzichtskaart op de website van de Stad Gent: https://stad.gent/natuurmilieu/dieren-en-ongedierte/hondenvoorzieningen. Ze zijn voornamelijk verspreid in de 19de eeuwse stadsgordel en in nieuwe groengebieden aan de stadsrand.

De losloopweides komen over 't algemeen voor in het openbaar groen. Bij het ontwerp van nieuwe parken wordt - waar mogelijk - door de Groendienst rekening gehouden met het inplannen van een losloopweide. Een hondenlosloopweide heeft een gemiddelde oppervlakte van 1.000 m². Voor het eventueel inplanten van nieuwe losloopweides in bestaand groen zal het beleidskader in samenspraak met de Groendienst in de loop vn 2015 verder worden uitgewerkt.

In het voorjaar 215 wordt een nieuwe losloopweide in gebruik genomen aan de Sint-Bernadettestraat. In het najaar 2015 start de aanleg van het zuidelijk deel van de Gentbrugse Meersen, ook daar is een bijkomende hondenlosloopweinde voorzien.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.