Digitale inschrijving STIBO’s (Tinkelbel)

23 maart 2015

Begin dit jaar pleitte ik in de commissie Onderwijs, Personeel en Facility Management voor een meer flexibele aanpak bij het nieuwe digitale inschrijfsysteem dat bij de STIBO’s gehanteerd wordt voor de voorschoolse, naschoolse en middagopvang.

De schepen antwoordde in januari dat het systeem wordt geëvalueerd en desgevallend zal worden bijgestuurd. Deze evaluatieperiode (tot eind maart) is bijna afgerond. Ondertussen hebben ons al heel wat signalen (pers, sociale media…) bereikt dat het systeem als weinig gebruiksvriendelijk wordt aanzien door de gebruikers en dat er nog bijzonder veel onduidelijkheden rond bestaan.

Hoe ervaart de schepen deze signalen en hoe zal hiermee omgegaan worden?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Ik heb zeker oren naar signalen over de nieuwe werkwijze. Uit de signalen begreep ik dat er onduidelijkheden en misverstanden zijn.

Daarom heb ik vorige week een brief gestuurd waarin de werkwijze duidelijk uitgelegd staat. Voortaan schrijven ouders vooraf in, dat is de kern van de zaak.

Dat laat ons toe te weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten en daar genoeg personeel op in te zetten.
We gaan ook bijsturen en verduidelijken waar nodig. We verwachten echt niet dat ouders een maand op voorhand tot op het kwartier opgeven wanneer ze hun kind afhalen.

Nu de proefperiode bijna achter de rug is, is het tijd voor een evaluatie. Daarvoor luisteren we naar de stem van de ouders en personeel. Deze ochtend nog was er een constructief gesprek met enkele ouders.

Daaruit volgt dat we het reglement tegen het licht houden en de boetebepaling uit het reglement aangepast wordt.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info