De regel van drie in het stedelijk onderwijs

23 maart 2015

Uit een recente studie van de UGent blijkt dat één op de vier studenten die een opleiding in de rechten of psychologie begint, de regel van drie niet kent. Deze basiskennis wiskunde is elementair voor alle aspecten van het dagelijks leven. 

  • Wordt de regel van drie in onze stedelijke onderwijsinstellingen aangeleerd?
  • Wordt er regelmatig gepeild naar de kennis van deze regel?
  • Welke zijn de bevindingen van deze metingen (bv in het 6e jaar basisonderwijs)?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het aanleren en inoefenen van de regel van drie gebeurt in de derde graad van de lagere school, maar ook in het secundair schenken we er aandacht aan. Dit voorval in de wetenschappelijke vakken fysica en chemie. Vele vraagstukken vragen immers om herleidingen via de regel van drie.

Er wordt regelmatig gepeild naar de kennis van deze regel, maar niet als apart leerstofonderdeel. Ik kan u dan ook geen bevindingen weergeven met metingen. De regel wordt immers steeds in context aangeboden. Als toepassing in vraagstukken. Afhankelijk van de leermethode wiskunde die wordt gehanteerd zal dit per school anders benaderd worden. Voorbeelden van zo'n toepassingen zijn: een verhoudingstabel leren opmaken, verhoudingen vergelijken, het ontbreken van het verhoudingsgetal, bepalen van recht-evenredige grootheden... De regel van drie wordt op zo'n manier gehanteerd dat leerlinen eigenlijk niet ten volle beseffen dat ze met de regel aan het werken zijn.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.