Infosessies politie

20 april 2015

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft een originele manier bedacht om aan inbraakpreventie te doen. Inwoners of verenigingen kunnen een infoavond organiseren bij hen thuis of op locatie. Ze trommelen dan wat buren, vrienden of leden op en krijgen samen tips van de politie om inbraken te vermijden. De avonden zijn duidelijk geïnspireerd op de bekende Tupperware- avonden.

Ook in Gent staan diefstalpreventieadviseurs ter beschikking voor een gratis en neutraal individueel beveiligingsadvies. Een groepssessie organiseren biedt mogelijk een aantal extra mogelijkheden zoals burgers kennis laten maken met hun buurtinspecteur, zoals dat vroeger het geval was tijdens de wijkdebatten. Of zelfs een toelichting van de criminaliteitscijfers op wijkniveau om de wilde verhalen die soms de ronde doen te nuanceren.

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

Bent u bereid om de mogelijkheid om dergelijke sessie te organiseren te laten onderzoeken?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Naast diefstalpreventieadvies kunnen alle Gentse inwoners, verenigingen, organisaties, bewoners-groepen,… bij het Bureau Politionele Misdrijfpreventie terecht voor voordrachten over diefstalpreventie in het algemeen of infosessies specifiek gericht op inbraakpreventie. Het aanbod is zowel op kleinere als grotere groepen gericht en de inhoud wordt in overleg met de aanvrager aangepast aan de noden van de doelgroep. Zeer veel verenigingen en organisaties hebben in het verleden al een beroep gedaan op de Politionele Preventiedienst voor een voordracht ‘Veilig uit en thuis’. De Dienst werd ook al bij kleinere bewonersgroepen thuis uitgenodigd voor een infosessie.

Om het diefstalpreventieadvies van onze zone meer bekendheid te geven worden ook speed-DPA-acties uitgevoerd – DPA staat hierbij voor DiefstalPreventieAdvies.

Deze acties worden uitgevoerd door de preventieadviseurs van het BPM (Bureau Politionele Misdrijfpreventie), eventueel bijgestaan door collega’s van het betreffende commissariaat.

Tijdens zo’n speed-DPA-actie worden de sloten van de voordeuren van alle huizen van een afgebakend gebied gecontroleerd. De adviseurs deponeren onmiddellijk een brief met hun specifieke bevindingen in de brievenbus van elke woning binnen de afgebakende buurt. In deze brief doet men ook nog eens het aanbod van een volledig diefstalpreventieadvies op afspraak. In 2013 werden tijdens diverse speed-DPA-acties niet minder dan 9.643 woningen gecontroleerd. De selectie van de gebieden / buurten, waar de speed-DPA-acties uitgevoerd worden, gebeurd op basis van de analyses van de coördinator ‘Diefstallen In Woningen’ of op basis van signalen vanuit de bevolking, stadsdiensten, enz.

Daniël Termont
Burgemeester

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info