Kledingcontainers De Kringwinkel

2 april 2015

Op diverse plaatsen in Gent staan opnieuw kledingcontainers van De Kringwinkel opgesteld. In de meeste gevallen nemen deze één of twee reguliere parkeerplaatsen in. Dit, ook in buurten waar de parkeerdruk, vooral ’s avonds, al bijzonder hoog is zoals bvb. in de Bloemekenswijk.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Gebeurt het plaatsen van deze kledingcontainers in het kader van een samenwerkingsverband met de stad?
  • Werd er voor het plaatsen van de kledingcontainers op het openbaar domein een vergunning afgeleverd?
  • Zo ja, is het niet wenselijker dat voor de plaatsing van deze containers alternatieven worden gezocht, vooral in buurten waar de parkeerdruk al bijzonder hoog is?
  • Welke maatregelen zullen eventueel genomen worden om dit in de toekomst te vermijden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er is een samenwerking tussen de kringloopwinkel en de stad Gent. De kringloopwinkel heeft een jaarvergunning voor 2015 afgeleverd als wegvergunning (dd. 18.12.2014).

De plaatsing van de containers gebeurt op diverse locaties en tijdstippen volgens een bij de vergunning gevoegde lijst. Adviezen werden gevraagd aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren en Groendienst.

Voor de volgende aanvraag 2016 zullen wij bijkomend advies vragen aan het Mobiliteitsbedrijf zodat locaties met te hoge parkeerdruk kunnen vermeden worden.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.