Nep-medewerkers en oplichters

20 april 2015

In de ons omringende politiezones, zowel in Rhode-Schelde, Schelde-Leie als Evergem-Assenede, werden de afgelopen weken malafide arbeiders, zogezegde controleurs van de watermaatschappij, nepagenten... gesignaleerd die van deur tot deur trekken.

De personen trachten binnen te geraken in de woning o.m. onder het mom van de opname van de teller water of elektriciteit… Eens binnen, passen ze de aloude truc toe om de bewoners bezig te houden terwijl kompanen de woning doorzoeken en diefstallen plegen. Bij de malafide arbeiders zou het gaan om vooral Engelstalige klusjesmannen, dakwerkers en zelfs asfalteerders die zogezegd met een restje asfalt van wegenwerken in de buurt gratis de oprit willen vernieuwen. Achteraf rekenen ze uiteraard alsnog torenhoge kosten aan.

Aangezien deze fenomenen zich in zowat alle ons omringende politiezones lijken voor te doen, heb ik volgende vragen:

  • Zijn er momenteel ook binnen de politiezone Gent gelijkaardige feiten gekend? Zo ja, om welke feiten gaat het en wat is de omvang ervan?
  • Is er een bepaald deel/regio van Gent meer getroffen bvb. bepaalde deelgemeenten? Zo ja, welk deel/regio van Gent?
  • In welke mate is hierover overleg met de ons omringende politiezones?
  • Welke maatregelen worden desgevallend genomen om potentiële slachtoffers, vaak senioren, te waarschuwen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Er dient een onderscheid gesteld tussen de controleurs van de Watermaatschappij en de nepagenten. Soms gaat het om dezelfde dadergroep. Anderzijds hebben de dakwerkers/asfalteerders geen uitstaans met de vorige twee.

In 2015 werden door de Politiezone Gent geen klachten genoteerd i.v.m. dakwerkers. In 2014 waren er 5 klachten. Het eerste feit op 4 maart 2014. Het laatste feit op 2 juli 2014. In 2 gevallen was er een nadeel. Eenmaal voor 1.000 €, de tweede maal voor 6.000 €.

Dit jaar, op 10 april, was er in Gent de eerste en enige klacht i.v.m. een zogenaamde controleur van de Watermaatschappij, gecombineerd met nepagenten.

In 2014 waren er 5 klachten i.v.m. controleurs van de Watermaatschappij. Deze deden zich voor tussen 26 februari 2014 en 20 september 2014. Het nadeel is heel divers.

In 2015 waren er in het Gentse nog geen klachten i.v.m. nepagenten alleen. In 2014 waren er 6. Deze vorm van diefstallen had plaats tussen 24 februari 2014 en 18 juli 2014. Het nadeel ligt tussen 30 € en 2.450 €, er worden ook juwelen gestolen. In één geval konden de daders gevat worden.

De feiten liggen verspreid over alle deelgemeenten van Gent.

Alle feiten worden bijgehouden door de Federale Politie in het Arrondissementeel Informatiekruispunt op de Groendreef in Gent. Regelmatig wordt vanuit dit Informatiekruispunt gecommuniceerd naar alle Lokale Politiediensten in onze regio. De gekende gegevens worden er uitgewisseld. Het politiepersoneel wordt hierop geattendeerd.

M.b.t. de maatregelen kan ik melden dat wanneer zich dergelijke fenomenen voordoen dit door onze perswoordvoerder gecommuniceerd wordt naar de pers en radio en er een oproep tot waakzaamheid gebeurd. Doel is het publiek te waarschuwen voor de malafide praktijken in de regio en aan te sporen hiervan steeds aangifte te doen.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.