Vereffening KFC Olympia Gent

27 april 2015

Donderdagnamiddag bereikte me het nieuws dat vzw KFC Olympia Gent, die vorig jaar nog een renteloze lening toegekend kreeg om een doorstart te maken, in vereffening ging. Alle activiteiten worden meteen stopgezet en op de terreinen in Wondelgem worden geen verdere activiteiten georganiseerd.

Intussen zou samen met het oudercomité van KFC Olympia Gent worden nagegaan hoe op de site in het seizoen 2015-16 een nieuwe voetbalvereniging kan georganiseerd worden voor de jongeren uit de ruime buurt.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Wat ligt aan de basis van het plots in vereffening gaan van de club?
  • Welke impact heeft dit op de (jeugd)spelers van de club?
  • Wat zal gebeuren met de accommodatie en renteloze lening die we aan de club toekenden?
  • Hoe schat u de kansen voor het op de rails krijgen van een nieuw club tegen volgend seizoen in?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Zoals u weet heeft de algemene vergadering van de club in juni 2013 een nieuw bestuur aangesteld bij KFCO met de ambitie om de club terug op de rails te zetten. Na de bestuurswissel werd de club geconfronteerd met te beperkte financiële middelen om op korte termijn én de werking van de club op de rails te houden én een sterke jeugdwerking uit te bouwen. Op basis van een overeenkomst met de club heeft de Stad een renteloze lening toegekend in april 2014.

Het nieuw bestuur van KFCO kreeg hiermee het vertrouwen van het Gentse Stadsbestuur om een doorstart te maken. Aan de lening van de Stad Gent werden returnvoorwaarden opgenomen in de overeenkomst. Op basis van de cijfers bleek dat de vereniging in staat zou zijn om een renteloze lening aan te gaan van 40.000 euro en deze op een termijn van 5 jaar terug te betalen.

Om de schulden weg te werken die KFCO had opgebouwd werd een afbetalingsplan opgesteld met de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond) om stadsgewijs de schulden van KFCO weg te werken.

In januari 2015 is er één voorval geweest van een laattijdige betaling aan de voetbalfederatie. Deze misser werd echter zeer snel rechtgezet. Op dat moment heb ik aan de Sportdienst gevraagd om de financiën van de club mee van dicht bij op te volgen. Er zijn twee overlegmomenten geweest, maar het bleek moeilijk om een totaaloverzicht te krijgen op de financiële toestand van de club.

We hebben moeten vaststellen dat goede afspraken, het vooropgestelde afbetalingsplan én de steun vanuit de Stad Gent niet mochten baten. Het bestuur heeft op woensdag 22 april 2015 beslist om over te gaan tot een vereffening.

Ik betreur ten zeerste dat het bestuur van de club er niet in geslaagd is de club financieel gezond te houden. Stad Gent komt op deze manier in de positie van schuldeiser. We nemen eerstdaags contact op met de aangestelde vereffenaars. Er zijn op dit moment gesprekken lopende met potentiële overnemers voor de club.

Ik wil nu in eerste instantie inzetten op het behoud van de sterke jeugdwerking waar de fundamenten voor gelegd zijn. Er spelen nu een 130 jeugdspelertjes en de aanvragen blijven binnenstromen.

Er wordt samen met het oudercomité van KFC Olympia Gent nagegaan hoe op de site in het seizoen 2015-2016 een nieuwe voetbalvereniging kan georganiseerd worden voor de jongeren uit de ruime buurt. Op woensdag 29 april 2015 vindt een eerste vergadering met het oudercomité plaats.

Ik stel dan ook voor dat ik jullie een stand van zaken van deze gesprekken breng op de eerstvolgende commissie Sport van 11 mei. Tegen dan zullen zowel de gesprekken met de ouders als de potentiële overnemers en de vereffenaars gevoerd zijn en zal ik jullie meer concrete informatie kunnen geven.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.