Parkeercapaciteit Neptunus-site

27 april 2015

De komende maanden opent op de Neptunus-site in Wondelgem de langverwachte polyvalente zaal. De Neptunus-site is met de sporthal, de voetbalaccommodatie, de petanqueclub, het zwembad, enz. nu al zeer druk bezocht. Zowel gebruikers van de diverse accommodaties als omwonenden uitten eerder al hun bekommernis omtrent de beperkte capaciteit van de parking met een verhoogde parkeerdruk in de buurt tot gevolg.

Ik herinner me dat er vorige legislatuur al het idee bestond om capaciteit te winnen door het louter hertekenen van de parking. Intussen hebben we echter ook de parkeermakelaar die mogelijk afspraken kan bewerkstelligen voor het gebruik van de parkings van de nabijgelegen supermarkten.

Concreet heb ik volgende vragen:

  • Zullen er maatregelen genomen worden om de capaciteit van de huidige parking te maximaliseren? Zo ja, welke en op welke termijn?
  • Zal de parkeermakelaar ingeschakeld worden om na te gaan of bijvoorbeeld de parkings van de nabijgelegen Delhaize & Colruyt buiten de openingsuren kunnen gebruikt worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

In de bouwvergunning voor de polyvalente zaal werd voorzien in een optimalisatie van de huidige parkeergelegenheid met minimaal 160 parkeerplaatsen. De werkzaamheden voor de heraanleg van de parking (en dus uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen tot 160) starten in juni.

Voor de grotere evenementen in de polyvalente zaal wordt door de Jeugddienst een Mobiliteitsplan opgemaakt waarin de mogelijkheid naar voor geschoven wordt om eventueel na te gaan of de parkings van Delhaize en/of Colruyt kunnen worden ingeschakeld, naast een actieve campagne om met fiets of openbaar vervoer te komen.

We willen nu eerste de heraanleg van de parking afwachten.

Indien zou blijken dat na heraanleg met de verhoogde parkeercapaciteit aan de polyvalente zaal er parkeeroverlast is voor de buurt, kan het Mobiliteitsbedrijf onderzoeken of de parkeercapaciteit in de buurt ingeschakeld kan worden. De parkeermakelaar van het Mobiliteitsbedrijf kan dan ingeschakeld worden om de gesprekken te coördineren.

De nabijgelegen parking Delhaize is niet afgesloten. Als Stad kunnen we niet vermijden dat deze parking ook mogelijk gebruikt zal worden door bezoekers van de polyvalente zaal.

Parking Colruyt is na de winkeluren afgesloten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.