Fietspad Hakkeneistraat

30 april 2015

Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over de Hakkeneistraat als missing link tussen het fietspad tussen het Westerringspoor, de Buitensingel (richting haven) en het Gaardenierspad (richting centrum) blijkt dat een aanpassing werd uitgesteld omwille van de piste om een tweede ontsluiting van de tramstelplaats Wissenhage via de straat te voorzien.

Inmiddels is gebleken dat de extra ontsluiting er niet komt en dat de optimalisatie van de Hakkeneistraat kan worden opgestart. Een integrale heraanleg is evenwel niet gepland.

Zonder een integrale heraanleg van de straat dreigt het een missing link te blijven. Langs de straat is een voldoende brede groenzone die mogelijks de opportuniteit biedt om de fietspaden op een kwalitatieve manier met elkaar te verbinden (zie foto).

Concreet heb ik dan ook volgende vraag:

  • Werd de piste om een fietspad langs de groenzone voorzien al onderzocht?
  • Zo ja, wat was het resultaat?
  • Zo nee, bent u bereid deze piste alsnog bij de optimalisatie van de Hakkeneistraat op te nemen?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De piste om een fietspad langs de groenzone te voorzien is nog niet onderzocht omdat we de groenzone niet wensen op te geven omdat er voldoende ruimte is om dit op een andere manier op te lossen.

Het staat op de agenda om de Hakkeneistraat te optimaliseren en het comfort van de fietsers te verhogen.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.