Rijgedrag begin Morekstraat (kant Dracenastraat)

11 mei 2015

Bewoners van de Morekstraat in Wondelgem klagen over het rijgedrag van chauffeurs in hun straat. Vele chauffeurs rijden daar aan een totaal onaangepaste snelheid wat al herhaaldelijk tot ongevallen en schade heeft geleid. We merken dit onaangepast rijgedrag vooral aan het begin van de Morekstraat, eigenlijk vanaf de verkeersdrempel op de hoek met de Grensstraat-Dracenastraat.

Het is ook opvallend dat de verkeersdrempel geen soelaas biedt.

  • Bent u op de hoogte van deze problematiek?
  • Welke structurele maatregelen kunnen en zullen worden genomen om een einde te maken aan deze gevaarlijke situatie?

Mehmet Sadik Karanfil
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Deze problematiek werd reeds aangekaart door één van de bewoners in de straat, die ook stelt dat er regelmatig aanrijdingen zijn van geparkeerde wagens door onaangepaste snelheid.

De gegevens van onze snelheidsindicatieborden geven deze problematiek echter niet weer. De V85 (de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden) ter hoogte van de Dracenastraat bedraagt 40 km/u; wat verder in de straat gaat dit naar 48 km/u.

Bijkomende structurele ingrepen zijn daar niet eenvoudig te nemen. De straat heeft al een vrij smal profiel, er ligt een verkeersdrempel en er zijn fietssuggestiestroken aangebracht die de rijbaan optisch versmallen.

In het verleden werden in de Morekstraat rijbaankussens aangelegd, ter hoogte van de spoorwegstraat, deze werden verwijderd na overleg met verschillende partijen.

Hier kan verder enkel handhaving soelaas bieden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.