Preventieve anti-inbraakcontrole

29 mei 2015

De lokale politie hield op donderdag 28 mei ll. naar verluidt een grootschalige preventieve controleactie naar woninginbraken in Wondelgem. Personen en voertuigen zouden gecontroleerd zijn met inzet van speurhonden en luchtsteun van een helikopter van de federale politie.

Concreet heb ik volgende vragen:

 • Kunt u het plaatsvinden van deze actie bevestigen? Zo ja, wat was de aanleiding en wat was het resultaat van de actie?
 • Hebben er recent gelijkaardige grootschalige controleacties plaatsgevonden op Gents grondgebied? Zo ja, welke en wat was het resultaat van deze acties?
 • Zijn er in de nabije toekomst nog gelijkaardige controleacties gepland?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Op donderdag 28 mei 2015 organiseerde het commissariaat Wondelgem een gerechtelijke actie tegen inbraken in woningen. De actie was geïnspireerd op de reeds eerder uitgevoerde actie “Eén dag niet” (grootschalige actie tegen woninginbraken) binnen de Politiezone Gent (11/12/2014) maar werd voor 28/05/2015 op een kleinschaliger niveau voorbereid.

Aan de actie, die tussen 13.30 uur en 22.00 uur plaatsvond, participeerden personeelsleden van het commissariaat Wondelgem, het Overlastteam, DAFA (luchtsteun), het hondenteam en de Dienst Maatschappelijke Zorg.

De actie omvatte een:

 • repressief luik dat werd uitgevoerd door politiepersoneel in burger (en op anoniem voertuig) en in uniform (striped voertuig)
 • een pro-actief luik: de Dienst Maatschappelijke Zorg / Bureau Politionele Misdrijfpreventie in voor het uitvoeren van speed-dpa’s (diefstalpreventieadvies) in dezelfde zones als deze waarin de andere teams werkzaam waren.


Resultaten van deze actie:

 • er zijn geen meldingen van inbraken in woningen (nazicht op datum en locatie)
 • controle van 20 voertuigen en 45 personen
 • opstellen van 4 processen-verbaal inzake aantreffen verdovende middelen met daaraan gekoppelde inbeslagname / 2 processen-verbaal inzake een geseind persoon / 1 proces-verbaal inzake slagen en verwondingen aan politieambtenaar in functie / 2 processen-verbaal inzake vandalisme
 • speed-dpa: 298 woningen aangedaan (info gebust en/of bewoner aangesproken)
 • sterk signaal naar potentiële daders èn de bevolking dat PZ Gent daadwerkelijk actie onderneemt tegen woninginbraken

Er vinden wekelijks meerdere controleacties plaats in het kader van de strijd tegen woninginbraken. Het was de eerste maal dit jaar dat er luchtsteun aanwezig was bij een dergelijke actie. De inspecteurs van het hondenteam zijn evenwel vaak aanwezig.

In de maand mei vonden op het grondgebied van de politiezone Gent 18 controleacties plaats. Op sommige dagen vonden 2 controleacties plaats.


Belangrijkste resultaten van deze 18 acties:

 • 10 arrestaties
 • 13 geseinde personen werden aangetroffen
 • bijna 500 personen werden gecontroleerd
 • meer dan 250 fouilles
 • meer dan 300 voertuigen werden gecontroleerd
 • er werden 23 pv’s opgesteld nav drugsbezit
 • 5 pv’s verboden wapens
 • 1 pv herkenning herkenning winkeldiefstal


Dergelijke controleacties zullen in de toekomst op dezelfde regelmatige basis blijven plaatsvinden. De inzet van hondensteun en luchtsteun is evenwel steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van deze politiemensen en de omstandigheden en finaliteit van de actie.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.