Vragen

17 09 2015 - Na het bouwverlof werden een aantal werken in Gent opnieuw opgestart en kwamen er meteen ook een hele reeks nieuwe bij. Veel werken zijn ontegensprekelijk noodzakelijk en de tijdelijke hinder die ze met zich meebrengen is deels onvermijdelijk. Lees meer...

 


17 09 2015 - Gebruikers van de Amerikaanse taxidienst Uber konden proefondervindelijk vaststellen dat Uber recent onaangekondigd van start ging in Gent. Uit uw reactie in de pers blijkt dat het stadsbestuur hiervan niet op de hoogte was en u enkel een kennismakingsgesprek had met de vertegenwoordigers van Uber. Lees meer...

 


16 09 2015 - Sinds de start van het nieuwe schooljaar is het zogeheten M-decreet, dat het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap regelt, van toepassing. Volgens het onderwijstijdschrift Klasse is 49% van de Vlaamse scholen niet of slechts in beperkte mate toegankelijk voor leerlingen met een handicap: gevaarlijke trappen, eindeloze gangen en te kleine toiletten maken het hen niet gemakkelijk. Lees meer...

 


15 09 2015 - Al meer dan 12 jaar geeft Stad Gent financiële ondersteuning voor de verfraaiing en/of aanpassingen van handelspanden. Deze maatregel past in het beleid om de uitstraling en aantrekkingskracht van winkelgebieden te versterken en draagt op die manier bij tot het versterken van handelskernen. Lees meer...

 


7 09 2015 - De geluidshinder voor omwonenden van het tramverkeer in de bocht van de Kolegemstraat / Dikkelindestraat is een weerkerend probleem. Sinds de ingebruikname van de Albatrostrams ervaren de omwonenden opnieuw geluidshinder telkens een tram de bocht in gaat. Lees meer...

 


4 09 2015 - Het fietsgebruik in Gent neemt toe en dit zorgt voor een stijgende behoefte aan fietsenstallingen, zowel in het centrum als in de wijken en deelgemeenten. Vooral in de nabijheid van winkels en het openbaar vervoer is de vraag groter dan het aanbod. Lees meer...

 


24 08 2015 - Het registeren van fietsen blijkt hoe langer hoe meer een probleem te vormen: buizen van fietskaders worden steeds dunner en zijn steeds vaker van aluminium of carbon. Het graveren kan het metaal zo beschadigen dat de stevigheid van het kader verzwakt. Er zouden zelfs al kaders zijn gebroken als gevolg van het graveren. Lees meer...

 


24 08 2015 - In het actieplan 'Proper Gent', dat in de gemeenteraad van april werd goedgekeurd, staat dat sluikstort op de openbare weg enkel wordt opgeruimd na melding bij IVAGO. Sluikstorten worden dan binnen de 2 werkdagen, in prioritaire wijken zelfs na 1 werkdag door IVAGO opgeruimd. Lees meer...

 


24 08 2015 - Sedert oktober 2014 geldt een tijdelijk parkeerverbod over bijna de volledige lengte van de Roggestraat dat wordt ondersteund door gele betonblokken langs het trottoir. Dat in de er Bloemekenswijk een hoge parkeerdruk heerst, zowel overdag als ’s avonds, is bekend. Lees meer...

 


20 08 2015 - In de Maïsstraat staat al sedert enkele weken een aankondigingsbord dat ‘binnenkort’ een toplaagvernieuwing zal plaatsvinden. Het bord is volgens bewoners niet alleen hinderlijk opgesteld, het is ook al enkele keren omgewaaid. De bewoners zijn uiteraard tevreden dat met de toplaagvernieuwing een einde zal komen aan het lappendeken dat dat deel van de straat is, maar ze stellen zich de vraag wanneer de werken effectief zullen worden uitgevoerd. Lees meer...

 


<<  1   5   10   19   20   21   22   23   25   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.