Vragen

29 mei 2015 - De lokale politie hield op donderdag 28 mei ll. naar verluidt een grootschalige preventieve controleactie naar woninginbraken in Wondelgem. Personen en voertuigen zouden gecontroleerd zijn met inzet van speurhonden en luchtsteun van een helikopter van de federale politie. Lees meer...

 


20 mei 2015 - Volgens Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem) is het aantal leners van de Gentse bibliotheek de voorbije jaren sterk gedaald, dit tegenover een stijging van de Gentse bevolking in de voorbije jaren. Lees meer...

 


18 mei 2015 - Naar verluidt zou een op stapel staande wijziging van de verdelingscriteria van de middelen uit het verkeersveiligheidsfonds er voor zorgen dat de federale politie in de toekomst recht heeft op 30% van de zogenaamde 'tweede schijf' i.p.v. 5%. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Tijdens het vragenuurtje van april werd het spijtige nieuws van het in vereffening gaan van voetbalclub KFC Olympia Gent ons al bevestigd. Naast de rechtstreekse invloed op de sportieve werking van de club en haar jeugdwerking zelf blijkt dit nu ook een onrechtstreekse invloed te hebben op de werking van de KAA Gent Ladies. Ik vernam immers dat beide clubs onderhandelden over een gedeeld gebruik van de terreinen in Wondelgem. Lees meer...

 


11 mei 2015 - Bewoners van de Morekstraat in Wondelgem klagen over het rijgedrag van chauffeurs in hun straat. Vele chauffeurs rijden daar aan een totaal onaangepaste snelheid wat al herhaaldelijk tot ongevallen en schade heeft geleid. We merken dit onaangepast rijgedrag vooral aan het begin van de Morekstraat, eigenlijk vanaf de verkeersdrempel op de hoek met de Grensstraat-Dracenastraat. Lees meer...

 


30 april 2015 - Uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag over de Hakkeneistraat als missing link tussen het fietspad tussen het Westerringspoor, de Buitensingel (richting haven) en het Gaardenierspad (richting centrum) blijkt dat een aanpassing werd uitgesteld omwille van de piste om een tweede ontsluiting van de tramstelplaats Wissenhage via de straat te voorzien. Lees meer...

 


28 april 2015 - Uit het antwoord op mijn eerdere vraag over de verkeersafwikkeling van het kruispunt Wondelgembrug/Gasmeterlaan bleek het verwijderen van het verbod, om vanop de Wondelgembrug links af te slaan, op vraag van het Mobiliteitsbedrijf te zijn gebeurd omwille van sluipverkeer in de Wilgestraat. Lees meer...

 


27 april 2015 - De komende maanden opent op de Neptunus-site in Wondelgem de langverwachte polyvalente zaal. De Neptunus-site is met de sporthal, de voetbalaccommodatie, de petanqueclub, het zwembad, enz. nu al zeer druk bezocht. Zowel gebruikers van de diverse accommodaties als omwonenden uitten eerder al hun bekommernis omtrent de beperkte capaciteit van de parking met een verhoogde parkeerdruk in de buurt tot gevolg. Lees meer...

 


27 april 2015 - Donderdagnamiddag bereikte me het nieuws dat vzw KFC Olympia Gent, die vorig jaar nog een renteloze lening toegekend kreeg om een doorstart te maken, in vereffening ging. Alle activiteiten worden meteen stopgezet en op de terreinen in Wondelgem worden geen verdere activiteiten georganiseerd. Lees meer...

 


20 april 2015 - In de ons omringende politiezones, zowel in Rhode-Schelde, Schelde-Leie als Evergem-Assenede, werden de afgelopen weken malafide arbeiders, zogezegde controleurs van de watermaatschappij, nepagenten... gesignaleerd die van deur tot deur trekken. Lees meer...

 


<<  1   5   10   21   22   23   24   25   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.