Vragen

12 februari 2015 - Via de pers vernamen we dat steeds meer gemeenten de voorrang van rechts op drukke straten met veel doorgaand verkeer afschaffen. Voor de VAB mag de regel zelfs helemaal afgeschaft worden. Ook in Gent kennen we zo’n straten: straten met druk doorgaand verkeer die als het ware aanvoelen als voorrangsweg, maar dat in de feiten niet zijn. Dat zorgt vaak voor verwarring en gevaarlijke situaties. Lees meer...11 februari 2015 - Via de pers vernamen we dat de politie in ons land dagelijks op niet minder dan vijf scholen een PV maakt voor drugsbezit. Een verontrustend cijfer over de evolutie van het drugsbezit onder jongeren. In het artikel geeft de politie zelf aan dat het belangrijker is om leerlingen goed te begeleiden dan ze zwaar te straffen. Lees meer...10 februari 2015 - Vanuit verschillende deelgemeenten, o.a. Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde, ontving ik de vraag van verontruste burgers waarom het lokale politiecommissariaat zal gesloten worden en waarom de bewoners daarvan niet op de hoogte worden gebracht. Lees meer...5 februari 2015 - Van 28 november tot en met 26 januari ll. liep naar jaarlijkse gewoonte de eindejaar BOB-campagne van het Belgische Instituut voor de Verkeersveiligheid. Zoals elk jaar sloot ook Politiezone Gent zich aan bij de nationale campagne. Lees meer...28 januari 2015 - Reeds heel wat bewoners ontdekten inmiddels de groenbuffer langs de verkaveling Lange Velden in Wondelgem. Gebruikers signaleren me echter dat er te weinig afvalkorven beschikbaar zouden zijn, vooral in de omgeving van de speelzones. Lees meer...19 januari 2015 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag (482/14) aan Schepen Watteeuw m.b.t. het vervangen van de oude borden die het begin en einde van de bebouwde kom aanduiden werd aangegeven dat voor 1 juni 2015, wanneer de overgangsregeling afloopt, nog een 180-tal borden dienen vervangen te worden. Lees meer...14 januari 2015 - In het Bestuursakkoord 2013-2018 staat dat het OCMW een nieuw systeem zal uitwerken van aanvullende financiële steun, waarbij zowel de hoogte van het gezinsinkomen als het minimaal bestedingspatroon om menswaardig te leven, bepalend zijn. Lees meer...14 januari 2015 - Bewoners van de Roodborstjesstraat (Wondelgem) signaleren de slechte staat van de trottoirs en de gebrekkige afwatering via de riolering in hun straat. In het trottoir zijn er op verschillende plaatsen putten die bij regenweer voor plassen zorgen, trottoirtegels steken ettelijke centimeter omhoog en regenwater blijft staan in de greppels. Lees meer...16 december 2014 - Uit de cijfers die werden besproken tijdens de commissie algemene zaken deze maand blijken inbrekers in de afgelopen maand oktober bijzonder actief geweest te zijn in onze stad. Met meer dan 280 inbraken bereikten we een triest hoogtepunt. Lees meer...16 december 2014 - Naar aanleiding van een vraag i.v.m. het wegnemen van de verlichting langs de fietspaden in de verkaveling Lange Velden in Wondelgem vorig jaar, stelde u dat de ontwikkelingen rond aanwezigheidsdetectie, dimmer en selectief doven van verlichting, hoewel deze al een tijdje in gebruik zijn in Nederland, nog niet robuust genoeg waren om op grotere schaal toe te passen. Lees meer...<<  1   5   10   23   24   25   26   27   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info