Vragen

10 december 2014 - Het KB 04.04.2003 introduceerde nieuwe borden om het begin en het einde van de bebouwde kom aan te kondigen. Er werd in een overgangsperiode voorzien tot 1 juni 2015 om de gemeenten voldoende tijd te geven en niet te zeer op kosten te jagen. Lees meer...8 december 2014 - Na de discussie over het sluiten van brandweerpost Noord vernemen we dat de burgemeester van Evergem aangeeft uit te kijken naar een andere locatie voor de brandweerpost aan de Waalbrug (West). Het gebouw zou fel verouderd zijn en niet meer in goede staat. Om die reden, en om een betere geografische spreiding te bekomen, zou men overwegen de voorpost naar Sleidinge te verhuizen. Lees meer...26 november 2014 - Aan de halte Bernard Spaelaan van tramlijn 4 aan de Martelaarslaan doen zich, vooral tijdens de ochtend- en avondspits, gevaarlijke situaties voor met overstekende voetgangers. Heel wat tramgebruikers die afstappen en verder richting Godshuizenlaan moeten stappen keren immers niet terug tot aan de verkeerslichten om over te steken, maar gebruiken het tramperron om verder te gaan en steken de Martelaarslaan over ter hoogte van het einde van het tramperron. Lees meer...18 november 2014 - Via de pers vernamen we de oproep van openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM om alarm te slaan wanneer het oud papier of de PMD-zak plots van voor de deur verdwenen is nog voor de ophaaldiensten zijn gepasseerd. Het aantal afvaldiefstallen zou de laatste tijd fors stijgen en zou de reguliere afvalophaling nog duurder maken. Lees meer...4 november 2014 - In februari van dit jaar stelde ik in deze commissie de vraag naar de bereidheid bij het stadsbestuur om een nieuw terrein voor mobilhomes aan te leggen met aangepaste faciliteiten. Vanuit toeristisch oogpunt zou dit een grote meerwaarde voor Gent betekenen. Lees meer...23 oktober 2014 - De reeds bestaande parkeerdruk in de Bloemekenswijk is de afgelopen tijd nog toegenomen door de werken aan de Wondelgembrug en Nieuwevaart. Daarnaast is reeds geruime tijd een parkeerverbod van kracht in de Roggestraat door de aanleg van het nieuwe park. Lees meer...20 oktober 2014 - Heel wat Gentenaars met groene vingers beschikken niet over een eigen tuin en zijn aangewezen op de volkstuintjes. Die zijn de afgelopen jaren dan ook bijzonder succesvol waardoor zelfs wachtlijsten ontstaan. Er zijn echter ook Gentenaars die wel over een eigen tuin beschikken, maar die niet (meer) zelf kunnen onderhouden. Lees meer...9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...8 oktober 2014 - Het basketbalveldje tussen de Roodborstjesstraat en Spechtstraat ligt er al een tijdje onverzorgd bij. De ondergrond is in slechte staat, er is heel wat onkruid tussen de tegels en de basketbaldoelen hebben hun beste tijd gehad. Ook worden steeds vaker geparkeerde auto’s op het veldje opgemerkt. Lees meer...8 oktober 2014 - Voor de zomer werd een nieuw voetpad en bushalte aangelegd in de Vroonstalledries, tussen Woestijnegoedlaan en aansluitend op het bestaande voetpad in de Sint-Markoenstraat. De aanleg van dit voetpad is uiteraard een hele verbetering voor de voetgangers. Lees meer...<<  1   5   10   24   25   26   27   28   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info